Visual illusions - Ansiktene                 
Hvor mange ansikter klarer du å se i dette bildet? (Fasit nederst....)

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)    

Fasit:

Du kan se 8 ansikter (muligens 9):
    1: Portalen i bildet er et ansikt
    2,3&4: Den gamle mannen, den unge damen og babyen.
    5,6&7: Profilen av tre ansikter som vises i "takkene" på murens overside.
                (2 på venstre side og 1 på høyre side).
    8: Øyne, nese og munn i et ansikt som ser rett mot deg i himmelen i bildets
        venstre kant hvor profil 5 finnes. (Inne i hodet på denne profilen).
    9: Det skal også ligge et niende ansikt oppe i skylaget i bildets øverste høyre
        kant, men dette er meget vanskelig å se.