Visual illusions - De tegnende hendene  
            
   
Hvilken hånd tegner den andre?

tilbake.gif (599 bytes)    meny.gif (592
                  bytes)