VERDIBASERT LÆRENDE LEDELSE


Kompass

"Verdibasert lærende ledelse" er en bok skrevet av Stein Tore Nybrodahl og Hans Olav Håkonsen, og gir en grunnleggende innføring i begrepet verdibasert ledelse.© Stein Tore Nybrodahl/ Hans Olav Håkonsen

Vi gjør oppmerksom på at alle rettigheter til denne boken er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme på Internett som når boken foreligger i trykt form. Ingen del av dette dokumentet må kopieres eller overføres i annen form: trykket, oppkopiert, elektronisk eller mekanisk uten tillatelse fra rettighetshaverne. (Adresser/ telefon: se nederst på denne siden).

Forside VBLDenne boken handler om verdibasert ledelse. Vi har en tro og en overbevisning om at dette er fremtidens måte å lede på. Vi håper denne kilden kan gi deg en innsikt i begrepet verdibasert ledelse, samtidig som den gir deg inspirasjon til å arbeide med din egen utvikling som leder. Verdibasert ledelse stiller store krav til deg som leder, og dette arbeidet er en kontinuerlig prosess som bør arbeides med i et langsiktig perspektiv. Forventer du resultater i morgen skal du se mot andre kilder. Har du derimot tro på langsiktighet og fremtidens ledelse skal du hygge deg med denne lesningen. Husk at verdibasert ledelse like mye handler om å skape en bedriftskultur i din egen organisasjon som om å utvikle deg individuelt som leder.

Kapittel 1 til 5 ligger fritt tilgjengelig på denne websiden. Dette er bokens 50 første sider. I tillegg har den trykte utgaven mange oppsummerende modeller og oversikter som ytterligere styrker innsikt og helhetsforståelse i stoffet. (Disse er av plassgrunner ikke gjengitt på denne websiten). 


Fem av bokens sentrale kapitler finner du fritt tilgjengelig i menyen over:

1. Hva gjør deg attraktiv som leder: Naturlig autoritet, kjennetegn ved en verdibasert leder og egenmotivasjon
2.
Samfunns- og verdiutvikling: Hvordan verdier har utviklet seg over tid
3. Ulike styringsformer: Regel-, mål- og verdistyring
4. Et pradogmeskifte?: Veien fra autoritær til verdibasert ledelse
5. Tre ulike typer ledelse: Regel- , mål- , og verdistyring

Bokens resterende kapitler tar for seg følgende tema:

6. Fra stein til menneske: Realiseringen av vårt individuelle potensiale
7. Hjernens utvikling og læring: Hvordan våre følelser og emosjonelle intelligens påvirker oss som ledere
8. Verdier, normer og standarder: En modell for å skille mellom disse begrepene
9. Verdienes kilder:
Hvor kommer våre verdier fra og hvor ligger deres dypeste kilder?
10. Kompassnåla for riktig kurs: En modell for personlig integritet som leder
11. Hvordan nedbemanne i en verdibasert organisasjon?
12. Meningen med arbeide: Medarbeiderdrivkraft, motivasjon og mestring.
13. Rådslagning: En ny kommunikasjonsmodell for verdibasert ledelse
14. Bedriftens omdømme: Fremtidens viktigste konkurransefaktor?
15. Kjennetegn ved en verdibasert organisasjon 

Ønsker du å kjøpe denne boken? Boken er på 140 sider i A4-format, har fargeforside, god trykkvalitet, sort-hvitt bilder, plastinnbundet og med spiralrygg. Prisen er 350,- (+ frakt). Se forøvrig Webshop.

Send meg en mail, og du får boken sendt til ønsket adresse.  
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com .

Intensjonene med boka verdibasert ledelse:

- Gi deg inspirasjon til å arbeide med din egen utvikling som menneske
- Få deg til å reflektere over hva du ønsker å stå for som menneske
- Hvis du er leder: Gi deg inspirasjon til å arbeide med utviklingen av deg selv og din organisasjon
- Gi deg mot og tro til å arbeide langsiktig med utviklingen av deg selv og din organisasjon
- Gi deg innsikt i hva som ligger i begrepet verdibasert lærende ledelse
- Og sist men ikke minst: At du kan lære noe nytt og få noen nye tanker!

Våre inspirasjonskilder:

Det er spesielt to personer som har gjort dette mulig og som fortjener en stor del av æren for at du kan lese dette nå: Dr. Hossain B. Danesh, rektor ved Landegg University i Sveits, og Ulf Hallan, Administrerende direktør ved Nordnorsk Lederutvikling i Bodø. Deres tankegods danner fundamentet for vår kunnskap omkring verdibasert ledelse. En stor takk til dere!

Ellers vil vi takke følgende personer som har inspirert oss til å skrive denne boka:

Hjerneteori : Jeanette Vos, Howard Gardner, Barbara Prashnig, Tony Buzan og Matti Bergstrøm.
Følelser/ EQ : Daniel Goleman
Verdibasert ledelse : Guttorm Fløystad, Hosang Kasai, Frantziska Kann, Shogi Effendi.

OM FORFATTERNE:


Stein Tore Nybrodahl:

Utdannet siviløkonom/ Msc innenfor administrasjon og ledelse ved Handelshøyskolen i København. Videreutdannet innenfor strategi ved INSEAD/ Frankrike. Har skrevet flere bøker og annet undervisnings- materiale omkring ledelse, læring og personlig utvikling.
Har erfaring fra HR og strategiarbeide i Telenor og Q-Free, og arbeider til daglig med organisasjons og HR-utvikling i SINTEF.
Hans Olav Håkonsen:


Arbeider som rådgiver og coach i sitt eget firma Compass AS. Tverrfaglig utdannelse med Msc i Global Leadership and Etichs fra Landegg University (Sveits), elektro- ingeniør, kinesiolog og bedriftsrådgiver. Tverrfaglig erfaring som montør, ingeniør, leder, terapeut, rådgiver og trener. Brennende opptatt av verdibasert lærende organisasjoner og livslang læring.


Våre adresser:

Stein Tore Nybrodahl
Sandmarkvn. 8A
7550 Hommelvik
E-mail: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com
Tlf. mobil : 90 69 46 89
Hans Olav Håkonsen
Hagemannsveien 2
3080 Holmestrand
E-mail: Compass@online.no
Tlf. mobil: 90 86 75 66

 

tilbake.gif
                  (599 bytes)

opp.gif (1348 bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Hovedside

Toppen av siden

Attraktiv som leder