1. Attraktiv som leder? 4. Et paradigmeskifte?
  2. Verdiutvikling over tid 5. Tre typer ledelse
  3. Ulike styringsformer