KUNNSKAPSKAMERATENES
WEBSHOP

 

Velkommen til Kunnskapskameratenes webshop!

Kunnskapskameratene er et internettbasert forlag som kun selger sine bøker gjennom denne websiden. Disse bøkene og kompendiene finner du derfor ikke i tradisjonelle bokhandler eller andre steder på nettet. Tanken er at du i ro og mak kan lese vesentlige deler av bøkene på denne siden og dermed danne deg et inntrykk av boken før du eventuelt velger å kjøpe den. Du vil også finne innholdsoversikter og korte omtaler av bøkene.

Kjerneideen til Kunnskapskameratene er å tilby bøker som fokuserer på praktisk anvendelse fremfor en tung teoretisk tilnærming. En vis mann sa en gang: "Desto mer viten og kunnskap du har om et emne - desto større ansvar har du for å forenkle dette slik at andre også forstår det". Det ligger mye klokskap i disse ordene. Bøkene til Kunnskapskameratene skal være:

- Være morsomme og lette å lese
- Gi lett forståelig og praktisk innføring i emnene de omhandler 
- Bokens innhold skal enkelt kunne omsettes til den enkeltes praktiske arbeidssituasjon.
- Bidra med verktøy og hjelpemidler for å øke praktisk nytteverdi 

Du bestiller ved å sende meg en mail, så sendes bøkene i løpet av noen dager i posten. Husk å oppgi navn og adresse.

Bestilling sendes til: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com .

NB!!! Jeg gjør oppmerksom på at bøkene ikke er hardcopybøker, men er i A4-format, har fargeforside, god trykkvalitet, sort-hvitt bilder, plastinnbundet og med spiralrygg.

GODE TILBUD!!!  Trykk her...

BOKLISTE:

KUNSTEN Å SKAPE GODE SAMLINGER
Stein Tore Nybrodahl

Er boken for deg som arbeider som kursholder eller i en eller annen sammenheng har fått ansvaret for et kurs, en samling eller en workshop. Boken innleder med hvordan man effektivt planlegger dette arbeidet, og fortsetter med selve hjørnesteinen: En verktøykasse som inneholder 100 øvelser og verktøy som er delt inn i følgende områder: kreativitets- og prosessøvelser, oppvarmingsøvelser, personlig utvikling, teamøvelser, outdoor-training og evalueringsøvelser. Med boken følger også en elektronisk verktøykasse med ferdige maler og handouts til mange av øvelsene.
Les mer...

Innholdsfortegnelse
140 sider
Pris: 750,-

ACTION LEARNING I PRAKSIS - ERFARINGSBASERT UTVIKLING I GRUPPER OG TEAM
Stein Tore Nybrodahl

"Action Learning i praksis" er videreføringen av "Kunsten å skape gode samlinger". Skrevet etter samme lest, men med fokus på utvikling av grupper og team spesielt. Her finner du 100 nye spennende øvelser og verktøy, samtidig som du lærer hvordan du planlegger, gjennomfører og tilpasser denne type undervisning og opplæring til gruppen du skal arbeide med. Boken har en egen elektronisk verktøykasse med nærmere 100 handouts til øvelsene som gjør gjennomføringen enkel, oversiktlig og lettfattelig. Boken er et utrolig nyttig hjelpemiddel for deg som skal arbeide med grupper i en eller annen sammenheng... enten det er på jobben, gjennom fritidsaktiviteter eller rett og slett som god underholdning på hytta i påsken!
Les mer

Innholdsfortegnelse

146 sider
Pris: 750,-

Bilde kreativitet webshop

KUNSTEN Å VÆRE KREATIV - HVORDAN BLI EN KREATIV PERSON?
Stein Tore Nybrodahl

Hva er kreativitet og hva er kreative mennesker? Kjenner du noen som du vil kalle en kreativ person? Hva er det i tilfelle som kjennetegner vedkommende? Mange vil si at kreativitet er et høytflyvende begrep som er vanskelig å definere. Kreativitet er noe som noen fullstendig mangler, mens andre har fått dette gullgenet utdelt i rikelig monn. "Kunsten å være kreativ" har en masse tips, råd og konkrete øvelser som kan bidra til å øke kreativiteten i de fleste situasjoner du møter i hverdagen, både på jobb og fritid. Boken inneholder en teoretisk del omkring hva som fremmer og hemmer kreativitet, hvordan vi bedre kan arbeide kreativt i hverdagen, og et eget avsnitt omkring lateral tenkning (hvordan tenke "ut av boksen"). Men hoveddelen av boken er en praktisk verktøykasse med 76 øvelser til inspirasjon og praktisk arbeide. I tillegg har boken egne kapitler omkring hjernenøtter (utfordringer knyttet til lateral tenkning), kreativ gruppeinndeling og evaluering, samt en kreativ sitatsamling.
Les mer...

Innholdsfortegnelse
135 sider
Pris: 750,-

KUNSTEN Å COACHE - LEDELSE OG PRAKTISK COACHING
Stein Tore Nybrodahl

Boken gir en grunnleggende innføring i coachingbegrepet, både fra fra en teoretisk og praktisk innfallsvinkel. Den fokuserer spesielt på hvordan coaching kan brukes som lederstil i det daglige og trekker paralleller til nærliggende områder som kommunikasjon, emosjonell intelligens og hjerneforskning. Sammen med boken følger en elektronisk verktøykasse som hjelper deg å komme i gang og profesjonalisere din coaching.
Les mer...

Innholdsfortegnelse
140 sider

Pris: 350,-

KUNSTEN Å LÆRE
Hans Olav Håkonsen og Stein Tore Nybrodahl

Boken omhandler læring og læreprosesser i sin helhet, og fokuserer på hvordan man kan effektivisere og radikalt forbedre sin egen og andres innlæring. Den fokuserer på nyere hjerneforskning om hvordan hjernen fungerer, og hvordan denne kunnskapen kan bidra til økt læring. Boken er velegnet både for de som underviser og de som vil lære raskere og mer effektivt. Teorien i boken er kombinert med flere tester som gjør at du kan kartlegge dine egne læringspreferanser.
Les mer...


Innholdsfortegnelse
127 sider
Pris: 350,-

VERDIBASERT LÆRENDE LEDELSE
Hans Olav Håkonsen og Stein Tore Nybrodahl

Boken handler om verdibasert ledelse som lederfilosofi og lederstil, og er et dypdykk ned i lederrollens grunnstrukturer omkring verdier og personlige standarder fra et individuelt perspektiv. Boken skisserer tre modeller for lederskap og argumenterer for hvorfor ledelse i fremtiden handler om å sette mennesket i sentrum. Medarbeiderne blir ikke et middel for å nå mål, men et mål i seg selv. Bli med på en spennende reise som utfordrer dine holdninger og forestillinger omkring lederskap og fremtidens bedriftskulturer og ledelse.
Les mer...

Innholdsfortegnelse
131 sider
Pris: 350,-

TEAMUTVIKLING OG SELVDREVNE TEAM
2. UTGAVE

Stein Tore Nybrodahl

Boken tar for seg team og teamutvikling, spesielt med fokus på å skape gode selvdrevne og prestasjonssterke team. Boken gir en praktisk innsikt i hvordan du bygger gode team, et teams utviklingsfaser, en innføring i teamroller, hva som kjennetegner prestasjonssterke team og en unik verktøykiste med over 30 praktiske hjelpemidler for teamutvikling. I tillegg er det beskrevet et inngående case omkring en reell prosess omkring utviklingen av selvdrevne team, med læringserfaringer på godt og vondt.
Les mer...

Innholdsfortegnelse
143 sider
Pris: 350,-

SITUASJONSBESTEMT LEDELSE
Stein Tore Nybrodahl

Dette kompendiet tar for seg
en av verdens mest anvendte lederteorier, utviklet av Paul Hersey og Ken Blanchard. Teorien har oppnådd stor popularitet, først og fremst fordi den er lettfattelig og lett anvendelig i bruk. Teorien forklarer enkelt hvordan en leder fleksibelt kan anvende ulike lederstiler basert på den enkelte medarbeiders kompetanse og motivasjon. En innføring i tankegangen omkring situasjonsbestemt ledelse burde være en hjørnesten i enhver "grunnopplæring" for ledere. Kompendiet inneholder tester hvor du kan kartlegge din egen lederstil og teste eget ferdighetsnivå.
Les mer...

Innholdsfortegnelse
91 sider
Pris: 300,-

KOMMUNIKASJON I ET NLP-PERSPEKTIV
Stein Tore Nybrodahl

Er et temahefte som tar sitt utgangspunkt omkring kommunikasjon i et NLP-perspektiv (Nevro Lingvistisk Programmering). Inspirasjonskilden til dette heftet har vært Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner). Her ser man på kommunikasjon som om den kan deles opp i elementer og beskrives som et eget "fag". NLP tok sitt utgangspunkt i studier omkring mennesker som ble ansett for å være eksepsjonelt dyktige i kommunikasjon. Ved å studere og analysere hva som kjennetegnet de som var regnet for fremragende innenfor kommunikasjonsfeltet ble fagfeltet NLP født
Les mer...


Innholdsfortegnelse

31 sider
Pris: 200,-

MENTALE MODELLER
Stein Tore Nybrodahl

Er et temahefte som tar sitt utgangspunkt i kommunikasjonstrening og analyse av generelle kommunikasjonsmønstre. Denne formen for kommunikasjonstrening har sitt utgangspunkt i arbeidet til Chris Argyris og Donald Schön. Handlingsmønstre og kommunikasjon som baserer seg på automatiske og instinktive reaksjoner fra hjernen letter og forenkler en kompleks hverdag, men kan samtidig være en hindring for forståelse og god kommunikasjon. Antakelser og tanker som blir sannheter uten å sjekke ut hvorvidt dette er riktighet, kan være en farlig ting. Dette heftet tar sikte på å vise hvordan hjernens prefererte måte å kommunisere på ikke alltid er like vellykket...
Les mer...

Innholdsfortegnelse
36 sider
Pris: 200,-

        PAKKETILBUD 1 - "CHAMPION - pakken"

Dette er rett og slett en powerpack av praktiske øvelser, verktøy og teori for deg som er interessert i å utvikle mennesker, grupper, team og organisasjoner. Med denne er du "sjef" på jobben, blant venner, i fritiden, ja kort sagt ved alle anledninger... Inneholder bøkene "Kunsten å skape gode samlinger", "Action Learning i praksis" og "Teamutvikling og selvdrevne team". Består av mer enn 250 håndplukkede praktiske øvelser og lett forståelige teoretiske innføringer. To elektroniske verktøykasser med handouts og praktiske verktøy medfølger. Med dette tilbudet får du med andre ord den ene boken gratis!

Opprinnelig pris: 1850,-
Tilbudspris:      1500,-

        PAKKETILBUD 2 - "MESTER - pakken"

I denne pakken får du "Kunsten og skape gode samlinger" og "Action Learning i praksis", en kraftpakke bestående av over 200 praktiske øvelser samt et grunnleggende teoretisk fundament for hvordan du arbeider med utvikling av mennesker og grupper. To elektroniske verktøykasser medfølger med nødvendige handouts og verktøy slik at du bare kan gå i gang. Utrustet med denne er du skodd for ethvert formål og anledning...

Opprinnelig pris: 1500,-
Tilbudspris:      1200,-

eller   +  PAKKETILBUD 3 - "TEAM-pakken"

I denne pakken kan du velge mellom "Kunsten å skape gode samlinger" og "Action Learning i praksis" sammen med "Teamutvikling og selvdrevne team". Denne pakken er laget for deg som er opptatt av å utvikle team og grupper, og ha en velutrustet verktøykasse og hjelpe deg med, samtidig som du har et godt teoretisk fundament i ryggen. Over 140 øvelser + flere tester...

Opprinnelig pris: 1100,-
Tilbudspris:      900,-

Bestilling sendes til: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com .

Hjem