INNHOLDSFORTEGNELSE "VERDIBASERT LÆRENDE LEDELSE" 

1. Fra stein til menneske
    - Realisering av vårt individuelle potensiale

2.  Hjernens utvikling og læring
    - Hjernens tredeling
    - Hvordan følelsene styrer våre handlinger
    - EQ - emosjonell intelligens

    - Lærende ledelse

3.  Hva gjør deg attraktiv som menneske?
    - Menneskets 3 unike karakterer/ egenskaper
    - Hvordan oppnå naturlig autoritet som leder
    - Sunn endring som mål og kommunikasjon som middel
    - Å kunne motivere seg selv

4.  Samfunnet og verdiutvikling
   - Samfunnets prioritering av verdibevissthet


5.  Regel-, mål-, og
verdistyring
    - Regelstyring

    - Målstyring

    - Verdistyring

6.  Fra autoritær til verdibasert ledelse - et nødvendig paradigmeskifte
  
- Autoritær ledelse
    - «Demokratisk» ledelse
    - Verdibasert ledelse
    -
Karaktertrekk hos ledere ved de 3 ledelsesformene

7.  Verdier, normer og standarder
   - Verdier
    - Spirituelle om materielle verdier
    - Normene
    - Standardene
    - Seilbåten som metafor

8.  Verdienes kilder
    - Verdienes kilder på ytre bane
    - Verdienes kilder på indre bane
    - Enhet

    - T-konto-arbeide

9.  Kompassnåla for å holde riktig kurs
    - Verdikompasset

    - Arbeidsfellesskap

10. Nedbemanning i en verdibasert organisasjon

11. Meningen med arbeide
- Begrepet arbeide i et historisk perspektiv
- Medarbeiderdrivkraft
- Motivasjon for arbeide
- Å være mester i sitt fag

- Frihetsbegrepet og arbeide

12.  Rådslagning - En ny form for kommunikasjon og problemløsning

13.  Et godt omdømme - fremtidens konkurransefaktor

14.  Kjennetegn ved en verdibasert organisasjon

Til WEBSHOP