VERDIBASERT LÆRENDE LEDELSE

Opp gjennom de siste tiårene er det kommet en mengde ledelsesteorier. Det finnes ikke et fagfelt hvor det utgis flere bøker enn innenfor fagfeltet ledelse og management. Trender kommer og trender går. Boken "Verdibasert ledelse" er skrevet ut fra en tro og en overbevisning om at dette er fremtidens måte å lede på. En form for ledelsestankegang som ikke blir en døgnflue, men som har en kjerne i seg til å bestå i lang tid fremover. Stikkordene er troen på mennesket, dets iboende positivitet og kraften som ligger i skapende og gode bedriftskulturer. Verdibasert ledelse er ledelsesfilosofi på et praktisk plan, hvor refleksjon og ettertanke spiller sentrale roller

Boken gir deg en innsikt i begrepet verdibasert ledelse, samtidig som den gir deg inspirasjon til å arbeide med din egen utvikling som leder. Verdibasert ledelse stiller store krav til individet, og dette arbeidet er en kontinuerlig prosess som det bør arbeides med i et langsiktig perspektiv. Boken omhandler ikke økonomi eller grunnverdier som defineres av en organisasjon, men hva du som person står for: Din personlige integritet som leder. Forventer du resultater i morgen skal du se mot andre kilder. Har du derimot tro på langsiktighet og fremtidens ledelse vil du hygge deg med denne boka.

Følgende stikkord kan gi en pekepinn på hva forfatterne ønsker å oppnå med boka:
-
Gi deg inspirasjon til å arbeide med din egen utvikling som menneske
- Få deg til å reflektere over hva du ønsker å stå for som menneske
- Hvis du er leder: Gi deg inspirasjon til å arbeide med utviklingen av ditt eget team og din egen organisasjon
- Gi deg mot og tro til å arbeide langsiktig med utvikling av deg selv og din organisasjon
- Gi deg innsikt i hva som ligger i begrepet verdibasert lærende ledelse
-
Og sist men ikke minst: At du kan lære noe nytt og få noen nye tanker!

Boka starter med å se på den menneskelige utvikling i et evolusjonsperspektiv og hva som gjør oss unike som individer. Gjennom dette trekkes linjene til moderne hjerneforskning og hvordan hjernens oppbygning styrer vår atferd og vårt reaksjonsmønster. Emosjonell intelligens er et sentral stikkord her. Deretter tar boken for seg verdiutviklingen i samfunnet de siste hundre årene og trekker opp tre radikalt ulike måter å lede og styre en virksomhet på: Regel- , mål- og verdistyring. Disse tre formene for styring trekkes deretter over i tre ulike ledelsesfilosfier: Autoritær- , demokratisk og verdibasert ledelse. Boken tar deretter for seg vårt individuelle verdigrunnlag, hva vi står for som enkeltindivider og definerer et rammeverk for hvordan vi kan arbeide med dette. Til sist ser boken på verdibasert ledelse i et organisasjonsperspektiv, og ser på kjennetegn på gode bedriftskulturer og et meningsfullt arbeidsliv.

Har du lyst til å få gode ideer til hvordan du kan bli en bedre leder, og reflektere omkring deg selv på det personlige plan og din egen utvikling...  Her er: "Verdibasert lærende ledelse"...

Til WEBSHOP