TEAMUTVIKLING OG SELVDREVNE TEAM
2. utgave (2005)

Det er skrevet mange bøker om teamutvikling opp gjennom de siste tiårene. Dette er tydelig et team som fasinerer og engasjerer. Teamtankegangen og mulighetene for å skape effektive arbeidsprosesser på bakgrunn av denne organiseringsformen har fascinert oss i ualminnelige tider: Helt fra våre forfedre jaktet i små grupper med overlevelse som eneste målsetning til dagens næringslivsledere som organiserer sin virksomhet i team for å skape større effektivitet, bedre arbeidsforhold og økt motivasjon.

Mye av det som er skrevet om team og teamutvikling har vært noen teoretiske mursteiner som grundig og inngående har belyst team fra et forskningsmessig synsvinkel, men som har manglet et perspektiv på hvordan man kan arbeide med dette i praktisk og operativt perspektiv. Denne boken er et forsøk på å gi en praktisk tilnærming til hvordan man kan arbeide med team, og med en spesiell fokus på hvordan ansvarliggjøring og myndiggjøring av det enkelte team og den enkelte medarbeider kan skape store gevinster, både på det menneskelige og økonomiske plan.

Boken innhold er i korte trekk:

Bokens siste del er en praktisk verktøykasse med øvelser knyttet til teamutvikling. Den er satt sammen av over 30 unike verktøy for å utvikle team innenfor blant annet områdene:

Verktøykassen er et nyttig hjelpemiddel når man bestemmer seg for å arbeide med utvikling av eget eller andres team. Denne delen er knyttet om mot teamutviklingsmodellen (teamets utviklingsfaser) som er beskrevet i boken, noe som gjør det enkelt å designe sin egen teamutviklingsprosess uten å ha all verdens kunnskap på forhånd eller leie inn kostbar konsulenthjelp. Boken inneholder også to tester som er nyttige verktøy for å analysere teamroller (basert på Belbins teamteori) og teamets utviklingsfaser.

Boken er skrevet i et lettfattelig språk og har en pedagogisk oppbygning mange figurer og oppsummerende punkter som gjør det lett å tilegne seg stoffet og få en helhetsoversikt over arbeidet med teamutvikling. Uansett om du har behov for å lære mer om teamutvikling og selvdrevne team, eller ønsker å gå i gang med din egen teamutviklingsprosess er dette en bok du garantert vil få mye nytte av..

Til WEBSHOP