Innholdsfortegnelse "Situasjonsbestemt ledelse"

1. Egentest på lederstil
    - Beregningsskjema
    - Effektivitetsvurdering av din lederatferd

2. Ledelsesteorier

3. Hvorfor er situasjonsbestemt ledelse stadig like aktuelt?

4. Selve situasjonsvurderingen
    - Medarbeidernes kompetanse – de fire kompetansenivåene
    - Andre situasjonsavhengige faktorer

5. Styrende og støttende lederatferd
    - Oppgave og relasjonsatferd
    - Kjennetegn ved styrende og støttende lederatferd

6. De fire lederstilene
    - Instruerende ledelse
    - Rådgivende ledelse
    - Medvirkende ledelse
    - Delegerende ledelse

7. Koblingen mellom en medarbeiders kompetansenivå og lederstil

8. Situasjonsbestemt ledelse i Andeby…

9. Lederstilprofiler
    - Kontrollerende lederstil
    - Separerende lederstil pga. personlige relasjoner
    - Separerende lederstil pga. kompetanse
    - Støttende lederstil

    - Mislykket delegerende lederstil
    - Delegerende lederstil

10. Kunsten å tilpasse lederstil til medarbeidernes utvikling
    - Forskjellen på arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene

11. Situasjonsbestemt ledelse av team
    - Teamets utviklingsfaser
    - Situasjonsbestemt ledelse gjennom teamets utvikling

12. Situasjonsbestemt ledelse og organisasjonsutvikling
    - Fire faser i organisasjonsutvikling
    - Faktorer som påvirker valget av OU-prosess

13. Test deg selv – hvor mye har du lært?

Vedlegg:
- FAQ – Spørsmål og svar
-
Fasit caseoppgaver
- Fasit testoppgaver
- Litteraturliste 

Til WEBSHOP