SITUASJONSBESTEMT LEDELSE

Situasjonsbestemt ledelse er en enkel og lettfattelig ledelsesteori. Antakeligvis verdens mest anvendte. Den brukes på et utall av studier innenfor ledelse og er en gjenganger på lederutviklingsprogrammer. Nå begynner det å bli noen tiår siden teorien først ble lansert, men den er fortsatt veldig populær. Hva er årsaken til dette? Svaret er enkelt: Situasjonsbestemt ledelse er i praksis enkelt å gjennomføre hvis forståelsen, viljen og selvinnsikten er tilstede. Nettopp enkelheten og anvendeligheten i den virkelige hverdagen er teoriens fremste styrke. Når du har forstått den kan du umiddelbart starte å bruke den.

Dette kompendiet forsøker på en lettfattelig måte å gi en grundig innføring i situasjonsbestemt ledelse. Det starter med en egentest på din egen lederatferd. Gjennom denne finner du ditt eget ståsted på din egen prefererte lederatferd. Deretter gjennomgås et teoretisk fundament omkring ulike ledelsesteorier, for deretter å spisse dette inn mot situasjonsbestemt ledelse. Kompendiet gjennomgår modellens hoveddimensjoner for vurdering av den enkelte medarbeiders behov for styring og støtte, og relaterer dette til de fire ulike lederstilene: Instruerende, rådgivende, medvirkende og delegerende ledelse. I tillegg gjennomgås hvordan situasjonsbestemt ledelse kan knyttes til teamutvikling gjennom en 7-trinns teamutviklingsmodell. Til sist gis det en innsikt i hvordan situasjonsbestemt ledelse kan være et nyttig verktøy ved organisasjonsutviklingsprosesser. Kompendiet avsluttes med en egentest der du kan teste ut din egen forståelse av stoffet og sikre at du har den nødvendige kunnskapen for å gå i gang.

Gjennom å lese dette kompendiet og gjennomføre testene, vil du stå godt rustet til å starte utforskingen av hva det vil si å lede situasjonsbestemt. Du blir ikke verdensmester over natten, men som med all endring av atferd: Veien går gjennom trening og erfaringsbasert læring. Klarer du å gjøre dette til en del av din lederstil vil ikke minst dine medarbeidere oppleve en ny hverdag. Noe som skaper bedre relasjoner og resultater både for deg og de du har lederansvaret for.

En liten drøm: Verden ville blitt et bedre sted å være hvis alle ledere måtte gjennomgå en grunnopplæring hvor situasjonsbestemt ledelse var et av fundamentene. Mange frustrasjoner og deprimerte medarbeidere kunne fått en bedre hverdag. Å sette av noen timer til å tilegne seg denne kunnskapen gir deg tilbake i mangfold. Vel å merke hvis du evner å overføre det du har lært til praktisk handling...

Til WEBSHOP