INNHOLDSFORTEGNELSE "KUNSTEN Å SKAPE GODE SAMLINGER"

1. Å være tydelig på intensjonene

2. Å legge klare og gode rammer

3. Sansebasert læring – VAK (bruk av Visuell, Auditiv og Kinestetisk sansekanal)

4.
En pedagogisk modell basert på erfaringsbasert læring (action learning-pedagogikk)

5. Noen praktiske case:
    - Kreativ strategiutvikling
    - Teamutvikling
    - Ledersamling
    - Oppstart av prosjekter

6. Verktøykassen

Kreativitets- og prosessøvelser

Cafè Dialog
Cafè Trigger
Cafè Multiply
Cafè Anarki
3M-metoden
Viualisering
Stor minmap
Tidslinje
Disneys 3 rom
Brainstorming
Fiskebensdiagram
Kollasj
Visuell brettspilldebatt
Trigger rotasjon
Sammenlignende ranking  

Oppstartsøvelser (energizers)

Bil-Bil
Gordisk knute
Kjøring med kartleser
En kreativ presentasjon
Reis opp!
Tegn deg kjent
Tripp-trapp...
Trustfall
Trustwalk
Rekkemassasje
Soløvelsen
Kleklypelek
Traktefotball
Tull-i-ball
Kaste kosteskaft
Blåse fjær
Blindelek
Navnelek
Telle til 20
Positive og negative energier

34 hjernenøtter (til bruk i pauser og hjernetrim)

Personlig Utvikling

Nåsituasjonshjulet
T-konto-arbeide
Energikrukkene
The brand called me
Visuell personlig utvikling
Sosiogram

Mindre teamøvelser

Bondesjakk
Teamlæring
Skjema for teamevaluering
Teamets spilleregler
Tauleken
Akvariet
Mission Possible
Scrabble
Kreativt teammedley
Mensa-problemet
Musikalsk miming
Maizena-utfordringen
Sabotør
Hvem eier sebraen?

Større teamøvelser

Fjellkløften
Kvadrat i mørket
The brand called us
Flykrasj
Havsnød
Minibiografi
Bytt deg kjent
Licence to kill Dracula
EGG-ende kreativitet
Liv og Tore - et etisk dilemma
Svalbardulykken - en verdidiskusjon
LEGO-mann
LEGO-tårn
LEGO-bro
LEGO- byggverk
Firkanten
Domino
Prosessøvelse: Tegn et hus!
Kill your dinner
Teamspeiling
2+1-tilbakemelding

Outdoor-øvelser

Reisen til månen
Kalkulatoren
Veggen
Livet
Edderkoppnettet
Tømmerflåten
Fra stein til stein
Farlig område
Kjemisk avfall
Tauet

Evalueringsøvelser

Min oppriktige mening
Lært og erfart
Min egen premie
Karusell
Baklengs repetisjon
Reflekterende tilbakeblikk
Stolleken
Hvis jeg fikk gjøre det...
Evalueringsskjema av øvelse
Brev til en venn..

Til WEBSHOP

Tilbake