Kunsten å skape gode samlinger.

Har du en eller annen gang følt deg lettere frustrert etter å ha fått i oppdrag å arrangere en eller annen form for aktivitet gjennom jobb eller på det private plan? Vridd hjernen rundt for å finne en kreativ innfallsvinkel til noe som er morsomt, engasjerer og skaper energi blant deltakerne? Eller følt at du over tid har gått deg fast i et spor på hvordan du gjør ting? I tilfelle er du langt fra alene. 

Er du lei av ørkesløse møter i et trang møterom rundt et rundt bord med kjedelige og ineffektive diskusjoner ? Sammenkomster som er like forutsigbare som at julaften kommer den 24. desember hvert eneste år? 

Her har du et rescue-kit som kan hjelpe deg ut av slike situasjoner. Kunsten å skape gode samlinger tar et oppgjør med den tradisjonelle og kjedelige arbeidsmåten å arbeide på når mennesker samles, enten dette er på et lengre kurs eller i en kort workshop. Boken tar først for seg hvordan man systematisk planlegger et godt og kreativt opplegg, og presenterer deretter selve "rosinen i pølsa", en verktøykiste med 100 konkrete forslag til øvelser du kan benytte.

Hver enkelt øvelse er beskrivet ut fra formålet med øvelsen, nødvendige hjelpemidler, ventet tidsforbruk og detaljert gjennomføring. Dette gjør det enkelt for deg å planlegge hvilke øvelser du ønsker å bruke. Som en ekstra bonus medfølger en CD-rom med utskriftsvennlige handouts til øvelsene/ verktøyene som gjør det enkelt for deg å ta dem i bruk.


Øvelsene er videre inndelt i kategorier som gjør det enkelt å finne frem til hva du har behov for:

- Oppstartsøvelser (enkle korte øvelser som hjelper deg i gang eller skaper energi i en pause)
- Kreativitets- og prosessøvelser (hvordan du på en kreativt og effektiv måte kan lede arbeidsprosesser)
- Teamøvelser (hvordan utvikle team gjennom erfaringsbasert læring)
- Selvutvikling (øvelser for individuell utvikling og vekst)
- Outdoor-training (øvelser som gjennomføres utendørs)
- Evalueringsøvelser (kreative teknikker for evaluering)

Her er det bare å plukke ut fra behov og gå i gang. Enten du er en erfaren fasilitator eller ny i gamet vil du finne noe som bringer deg videre og gir deg nye kreative ideer. Kunsten å skape gode samlinger er en skattekiste du bare kan forsyne deg av...

Til WEBSHOP

Tilbake