MENTALE MODELLER

Mentale modeller er et temahefte som tar sitt utgangspunkt i arbeidet til Chris Argyris og Donald Schön omkring kommunikasjonstrening og analyse av generelle kommunikasjonsmønstre. Deres utgangspunkt har senere blitt bearbeidet og videreutviklet via et bredt spekter av fagfolk. Argyris og Schön var opptatt av hvordan vi gjennom våre dypt fundamenterte atferdsmønstre kommuniserte på en lite hensiktsmessig måte. De kalte dette for innlært inkompetanse.

Våre handlingsmønstre og kommunikasjon baserer seg på automatiske og instinktive reaksjoner fra hjernen som letter og forenkler en kompleks hverdag. Dette kan imidlertid være en hindring for riktig forståelse og god kommunikasjon. Antakelser og tanker blir lett til sannheter i vårt eget hode uten at vi sjekker ut hvorvidt dette er riktig eller stemmer med virkeligheten. Vårt hovedmål i all kommunikasjon blir å argumentere for vårt eget syn, noe vi blant annet er opplært til gjennom skolen og samfunnet forøvrig. Dette er imidlertid ikke noen gunstig form for kommunikasjonsferdighet hvis det blokkerer evnen til å forstå hva motparten mener. Utfordringen blir derfor å balansere sine egne synspunkter mot det å forstå motpartens, samtidig som kan unngår en personlig subjektiv tolkning av det motparten sier gjennom våre egen tolkning (mentale modeller).

Heftet forklarer hva mentale modeller er, hvordan de negativt kan påvirke oss i en kommunikasjonssituasjon, og viser hvordan vi kan velge mellom å kommunisere i en kontrollerende eller lærende modus. Videre gjengis en modell for hvordan mentale modeller dannes og fungerer i vårt daglige liv, og en metode som viser hvordan vi kan analysere og arbeide med våre egne mentale modeller. Heftet avsluttes med en egentest som gir deg noen indikasjoner på hvordan du kommuniserer i forhold til dine egne mentale modeller. Ved å kjenne disse kommunikasjonsmønstrene kan hver og en av oss forbedre vår egen kommunikasjon betraktelig....

Til WEBSHOP