INNHOLD MENTALE MODELLER

1. Hva er mentale modeller?

2. Innøvd inkompetanse

3. Erklært teori og bruksteori

4. Kontrollmodus og læringsmodus

5. Argument- og undersøkelsesmatrisen

6. Slutningsstigen

7. Venstrespalte-øvelsen

8. Gjennombruddstenkning

9. Egentest

10. Scoringsskjema

Appendix 1: Forslag til gode åpningslinjer for kommunisere i læringsmodus

Appendix 2: Hvordan balansere egen argumentasjo og spørsmålsstilling?

Litteraturhenvisninger  

Til WEBSHOP