KUNSTEN Å LÆRE

Svært mye har vært skrevet omkring læring og pedagogikk opp gjennom tidene. Teoriene har etter hvert blitt mange og til dels sprikende. De siste 10-20 årene har imidlertid forskning omkring nevrologi - hvordan hjernen vår fungerer - bidratt med ny viten omkring effektiv pedagogikk. Dette er kort og godt læring på hjernens premisser. Denne boken oppsummerer på en lettfattelig og pedagogisk måte sentrale teorier fra blant annet Barbara Prashnig, Jeanette Vos, Howard Gardner, Tony Buzan, Matti Bergstrøm, Georgi Luzanov og  Carl Gustav Jung.

Intensjonene med boken er å gjenskape gleden ved å lære og få ideer og inspirasjon til nye måter å lære på. Den fokuserer først og fremst på hvordan man individuelt lærer raskere og mer effektivt, men også hvordan man blir en bedre pedagog og undervise andre.

Boken har en spennende oppbygning: Teksten står på høyre side, mens venstresiden er forbeholdt hjernekart, bilder, figurer og sitater. Venstresidene forenkler, sammenfatter og visualiserer stoffet slik at det blir lettere å huske og forstå. Samtidig er venstresidene ment å bidra til refleksjon over temaene som blir tatt opp i heftet. Dette gjør boken morsom og lettfattelig og lese.

Boken tar først for seg hjernens oppbygning og hvordan dette påvirker læring. Deretter vises noen enkle og gode pedagogiske modeller, blant annet grunnprinsippene for erfaringsbasert læring. Videre gjennomgås hvordan man skaper et godt læringsrom, Howard Gardners multi-intelligensteori og hvordan fysiske omgivelser og individuelle preferanser påvirker læring. Jungs gamle traver omkring ulikheter i personlige egenskaper og læringspreferanser etterfølges av hvordan god pedagogikk bygges opp omkring bruken av våre sansekanaler: Sansebasert læring er å benytte både syn, hørsel og bevegelse/ berøring i innlæringssituasjoner.  Bruk av musikk, bevegelse, hjernekart og hurtiglesing har også en sentral plass i boken. Boken avsluttes med fire ulike testverktøy hvor du kan kartlegge dine egne preferanser omkring prioritert sansekanal for innlæring, multi-intelligenstest, Myers Briggs typeteori for læringspreferanser og hva du foretrekker av fysiske omgivelser når du skal lære.

Kunsten å lære er rett og slett et must for deg som er interessert i effektiv pedagogikk og læring!

Til WEBSHOP