INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Hjernens oppbygning og virkemåte - hvordan dette påvirker læring
- Våre to hjernehalvdeler: Høyre og venstre hjernehalvdel
- Hjernens tredeling: Storhjernen, mellomhjernen og reptilhjernen

2. Klarhet på intensjoner og rammer
Viktigheten av å være klar på:
- Hva vi ønsker å oppnå, og
- Hvordan vi best oppnår dette
 

3. Kunsten å skape et godt læringsrom
- Å ha gode intensjoner     
- Evaluering ved læringsbarometeret  
- Kunsten å snu programmer 

4. De 8 intelligenser 
- Forskjellen mellom tradisjonell intelligens og multiintelligens
- Beskrivelse av de 8 ulike intelligensene 

5. Hvordan fysiske omgivelser og individuelle preferanser påvirker læring
- Ulike fysiske behov når vi skal  lære og arbeide
- Hvordan de fysiske omgivelsene påvirker læring 
- Hvilke arbeidsrelasjoner foretrekker vi - Alene eller sammen med andre?

6. Ulikheter i personlige egenskaper og læring - (MBTI - Myers Briggs Type Indicator og læring)
- Hvordan vi foretrekker å forholde oss overfor andre mennesker
- Hvordan vi foretrekker å behandle og benytte informasjon
- Hvordan vi foretrekker å organisere, strukturere og treffe avgjørelser
- Preferanse for å leve planlagt og strukturert vs. spontant og fleksibelt

7. Bruken av våre sansekanaler – VAK (Visuell, Auditiv og Kinestetisk læringspreferanse)
- Hva kjennetegner læring på de ulike sansekanalene?
- Hjernens lagring på submodaliteter
- Hvordan skape sansebasert læring? 

8. Bruk av musikk
- Hvordan hjernens hjernebølger fungerer
- Fire måter å lytte til musikk på
- Bruken av aktiv og passiv konsert
- Musikk til ulike formål - fra avslapning til kreativitet
- Forskjellen på læringsmusikk og personlig musikkpreferanse

9. Bruk av bevegelse
- Hvorfor er bevegelse viktig for læring?
- Kobling av musikk og bevegelse

10. Bruk av hjernekart
- Hva er et hjernekart?
- Regler for hjernekart
- Hjernekart og formater

11. Hurtiglesning
- Hvordan klarer jeg å øke min egen lesehastighet?

12. Farger og læring
 
- Hvordan farger påvirker oss og kan brukes bevisst i læringssammenhenger

13. Mat og læring
 
- Du blir hva du spiser - hvordan kosthold påvirker læringsprosessene

14. Studieteknikk
 
- Hvordan du ved hjelp av riktig notatteknikk og repetisjon kraftig forsterker læringsprosesser

15. IKT og læring
- Hvordan elementer innenfor IKT kan forsterke læring
- IKT og individuelle læringspreferanser
- Hvordan IKT kan forsterke innlæring ved bruk av flere sansekanaler – VAK

Testverktøy knyttet til bokens innhold
    - Howard Gartners multi-intelligenstest (knyttet til kapittel 4)
    - Preferansetest for arbeids- og innlæringsstiler (knyttet til kapittel 5)
    - Preferansetest for kartlegging av egen personlighetstype - MBTI (knyttet tilkapittel 6)
    - Test for kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge ved innkæring (knyttet til kapittel 7)

Til WEBSHOP