NLP-KOMMUNIKASJON

Dette heftet handler om kommunikasjonsferdigheter og har sin basis i fagfeltet NLP. NLP er en forkortelse for Nevro Lingvistisk Programmering, og kan på en enkel og lettfattelig måte sies å være "læren om hvordan de beste kommuniserer". Det hele startet ved at to geniale herremenn - John Grinder og Richard Bandler - startet å fokusere på hva det var som kjennetegnet mennesker som ble ansett som ekstremt dyktige til å kommunisere. Var det mulig å isolere og systematisere elementer innenfor kommunikasjon som kunne være til hjelp for alle i sin streben etter å dyktiggjøre seg på dette fagfeltet? Svaret var ja. Grinder og Bandler gjorde et grensesprengende arbeide her, og la grunnlaget for et kraftig voksende fagfelt med akselererende popularitet: NLP.

NLP er ikke noe hokus pokus. Det er en samling av enkle metoder som virker innenfor kommunikasjon, og som er enkle å lære bort. De kan av og til virke som selvfølgeligheter, men når de settes i system og behersker denne innsikten ser man fort at det er stor forskjell på god og dårlig kommunikasjon. Likevel er det ikke enkelt å forklare NLP med noen få enkle ord. Målet er derimot enklere: Å kunne ta etter og lære fra de beste. Dette kalte Grindler og Bandler for modellering.

Dette heftet er et forsøk på å oppsummere det sentrale NLP-stoffet når det gjelder kommunikasjon. (NLP handler om mer enn bare dette avgrensede området). Via en enkel og lettfattelig tekst går man gjennom elementer som radikalt forbedrer dine kommunikasjonsferdigheter. Heftet er ikke stort, men i god NLP-ånd konsentrert og fokusert på hva som virker. Spennende, lettlest og lærerikt!

Til WEBSHOP