INNHOLD NLP-KOMMUNIKASJON

1. Samsvar mellom et du gjør og det du sier

2. Logiske nivå og kommunikasjon

3. Rammer og rammesklidning

4. Bruk av metaforer
    - En fremgangsmåte for å lage en god metafor

5. Språkmønstre

6. Visuell - Auditiv - Kinestetisk kommunikasjon (VAK-språk)

7. Signaturer

8. Åpne spørsmål

9. Jeg-du-sortering

10. Klar og presis språkbruk (“Forandringsgramatikk”)
  
- Upresise subjekt
    - Upresise verb
    - Sammenligninger
    - Presentere meninger som fakta
    - Generaliseringer
    - Stoppere og begrensninger på deg selv
    - Ikke uttalte behov
    - Legge skylden på andre
    - Fortolkninger

    - Kort oppsummering av klar og presis språkbruk

11. Sortert feedback

12. Generator

13. FOG-indeks

14. Planlegging av en pedagogisk fremførelse
    - Intensjoner
    - Rammer

15. Forslag til en pedagogisk modell

Litteraturliste

Til WEBSHOP