"KUNSTEN Å COACHE" - Coaching som ledelsesfilosofi i praktisk ledelse

Coaching har blitt en het trend innenfor ledelse- og management de siste årene. Først og fremst har fokuset vært rettet mot å ha en personlig coach som en hjelpende - og usynlig - bakspiller i kulissene. Men coaching er mye mer enn dette. Coaching er også en ledelsesfilosofi som har sin opprinnelse i sportens verden. Gradvis har lederstilen som er kjent fra et utall av USA-filmer om idrettscoacher og lagene deres spredt seg til næringslivet og dermed blitt en generell ledelsesfilosofi. Overføringsverdien av å coache frem mål og resultater i sportens verden har blitt effektivt adoptert i næringslivet. 

"Kunsten å coache" tar for seg individuell 1:1-coaching, men har et spesielt fokus på hvordan coachingteknikken kan benyttes i operativ ledelse. Boken tar også opp teamcoaching ettersom teamstrukturer og ledelse av team blir en stadig mer vanlig del av næringslivets utfordringer og hverdag. Den beskriver også en til nå relativt ubeskrevet gren av coaching: Ledelse av kreative og effektve prosesser - kalt prosesscoaching.

Boken har en praktisk innfallsvinkel til coaching. Den utdyper noen grunnregler - postulater - for god coaching og tar for seg coachingens mest utbredte fallgruver. Den beskriver hvordan coaching kan bli en naturlig del av en leders hverdag gjennom et eget kapittel om "5-minutters-coaching" og hvordan man gjennom noen enkle grunnstrukturer og formater (verktøy) kan håndtere krevende coachingsamtaler. Mye av tankegodset i boken er hentet fra NLP-området. (Nevro Lingvistisk Programmering - eller sagt på en lettere måte: Kunnskapen om hvordan god kommunikasjon utføres og virker).

"Kunsten å coache" har også en egen verktøykiste som er beskrevet i boken og som du får tilsendt ektronisk for nedlasting til din egen PC. Boken har en egen spørsmålsdatabase med kraftfulle spørsmål for bruk i caocingsamtalen. Verktøykassen inneholder 40 ulike verktøy og øvelser som effektivt hjelper deg med en profesjonell coachingsamtale. Verktøykassen har følgende inndeling:

    - Visualiseringsverktøy som støtter og effektiviserer  coachingsamtalen
    - Personlig utvikling
    - Teamcoaching
    - Kreativ coaching av grupper
    - Treningsrammer for coaching

Erfaren, nyfiken eller kunnskapshungrig på coaching? "Kunsten å coache" gir deg påfyll og praktisk nytte på et område i kraftig vekst!

Til WEBSHOP

Tilbake