Kunsten å være kreativ: Hvordan bli en kreativ person?

Einstein

Hva er kreativitet og kreative mennesker? Kjenner du noen som du vil kalle en kreativ person? Hva er det i tilfelle som kjennetegner vedkommende? Mange vil si at kreativitet er et høytflyvende begrep som er vanskelig å definere. Kreativitet er noe som noen mangler fullstendig, mens noe andre har fått dette gullgenet utdelt i rikelig monn. På denne siten vil jeg forsøke å belyse kreativitetsbegrepet fra ulike ståsted, skape en forståelse for hvordan man legger til rette for kreativitet, og sist men ikke minst gi deg en liten verktøykasse som kan gjøre at alle kan bidra i kreative prosesser. For jeg er av den oppriktige mening at den kreative gaven ikke er selektiv utdelt til noen få heldige personer. Kreativitet er noe vi alle bærer med oss, bare vi får tid og muligheter til å utnytte den. Men en plass må vi starte, så først litt innledende tekst omkring kreativitet:

Noen innledende tanker om kreativitet

Seks nøkkelprinsipper for kreativitet

Fem myter om kreativitet

Kreative arbeidsrom

Nedenfor gjengir jeg ulike øvelser og verktøy som kan hjelpe deg på veien mot å bli mer kreativ. Dette er et skjønnsomt utvalg fra boken "Kunsten å være kreativ". Jeg har delt verktøykassen inn i følgende deler:

Starters: Dette er enkle små øvelser som tar kort tid, og er egnet ved oppstart eller som et innslag i en større prosess.
Idegenerering: Eller brainstorming som det kalles på engelsk. Gruppeprosesser med formål å få opp flest mulig ideer, ofte i en impulsiv ramme.
Bruk av stimuli: Dette er prosesser hvor man benytter ulike former for stimuli eller input for å komme opp med ideer.
Kombinasjonsøvelser: Her benytter man ulike former for kombinasjoner og sammenligninger i to dimensjoner for å arbeide med ideer og kreativ ideskaping.
3M-gruppeprosesser: Man kan gjøre mye rart med små klistrelapper. Her er en del teknikker knyttet til bruk av 3M-lapper.
Verktøy for problemløsning: Dette er en del velkjente verktøy med strategisk tilsnitt for problemløsning.
Gruppeprosesser: Kreative øvelser som passer når en gruppe skal arbeide med kreativ problemløsning.


Jeg gjør oppmerksom på at alle rettigheter til denne boken er reservert, og at reglene omkring rettigheter er de samme på Internett som når boken foreligger i trykt form. Ingen del av dette dokumentet må kopieres eller overføres i annen form: trykket, oppkopiert, elektronisk, mekanisk, eller ved hjelp av annet utstyr uten tillatelse fra rettighetshaver. © Stein Tore Nybrodahl.


Forside Kunsten å være kreativHar du lyst til å forbedre dine kreative evner? For å hjelpe deg på vei har jeg skrevet boken "Kunsten å være kreativ", med en masse tips, råd og konkrete øvelser som kan bidra til å øke kreativiteten i de fleste situasjoner du møter i hverdagen, både på jobb og fritid. "Kunsten å være kreativ" kjøpes direkte fra meg via denne nettsiden. Boka er på 135 sider i A4-format, har fargeforside, god trykkvalitet, plastinnbundet og med spiralrygg. Prisen er 750,- (+ frakt). Boken inneholder en teoretisk del omkring hva som fremmer og hemmer kreativit, hvordan vi bedre kan arbeide kreativt i hverdagen, og et eget avsnitt omkring lateral tenkning (hvordan tenke "ut av boksen"). Men hoveddelen av boken er en praktisk verktøykasse med 76 øvelser fordelt på kategoriene overfor til inspirasjon og praktisk arbeide. Boken er et hendig hjelpemiddel når du skal arbeide med kreative prosesser i en eller annen form. I tillegg har boken egne kapitler omkring hjernenøtter (problemstillinger knyttet til lateral tenkning), kreativ gruppeinndeling og evaluering, samt en kreativ sitatsamling. Bokas innholdfortegnelse finner du HER. Du kan kjøpe boka på Webshop.


Send meg en mail, og du får boka sendt til ønsket adresse:
Email: Stein.tore.nybrodahl@gmail.com


STARTERS:
The cat
Adderingen som ikke går opp                   
En historie blir til
Garantert mislykket
IDEGENERERING/ BRAINSTORMING:
Copy Cat
Brainstorming-stafett
De virituelle rådgiverne
Snu problemstillingen
BRUK AV STIMULI:
Ting og tang
Flersanselig kreativitetstur
KORT og godt
Trigger-ord
KOMBINASJONSØVELSER:
Matriseanalyse
Mulighetssirkelen
Ordkombinasjoner
3M-GRUPPEPROSESSER:
Idegenerering
Sortering
Bottom-up analyse
VERKTØY FOR PROBLEMLØSNING:
Fiskebensdiagram
Fremtids-scenarier
Lotusblomst
GRUPPEPROSESSER:
Cafe Trigger
Tidslinje
Walt Disneys 3 rom

          
Tilbake til hovedside