Det kreative arbeidsrom


La oss leke litt med en besnærende tanke: Vi har ingen begrensninger i verken økonomiske ressurser eller fysiske lokaliteter for å skape verdens beste kreative arbeidsrom. Et sted hvor vi virkelig kan utfolde våre kreative evner og blomstre i en herlig innovativ og kreativ verden. Men stopp en halv: Er dette nødvendig for å være kreativ? Selvsagt ikke, men det kan være til stor hjelp. La oss også se litt på hva vi legger i begrepet «kreativt arbeidsrom». Snakker vi om kun ett avgrenset rom eller snakker vi snarere om et arbeidsmiljø? I det videre benyttes begrepet «det kreative arbeidsrom» mer som en metafor som beskriver et kreativt avgrenset arbeidsmiljø og en kultur der flere fysiske rom ofte utgjør det kreative rommet. Et godt kreativt arbeidsmiljø har steder hvor du kan arbeide i store grupper, ha heftige diskusjoner og steder for stille refleksjon. Og slike kreative arbeidsmiljø er godt gjennomtenkte, planlagte og fullførte. Alt fra innredning, via utstyr til utsmykning er nøye planlagt.


Ofte taler bilder mer enn 1000 ord blir det sagt. Nederst på denne siden finner du noen bilder fra kreative arbeidsrom som sannsynligvis vil gi deg inspirasjon til hvordan akkurat ditt kreative arbeidsrom kan se ut.

  Onnovasjonsrom #3

Noen overordnede faktorer – både fysiske og emosjonelle - som bør være til stede

Et kreativt arbeidsrom preges av fleksibilitet på mange ulike måter. Først og fremst tar det hensyn til at vi som mennesker har ulike preferanser for hva som stimulerer oss til å tenke nytt og kreativt. Noen får kick av utradisjonelle og uformelle rammer, mens andre trenger system og struktur for å oppnå det samme. Noen liker å arbeide med utradisjonelle hjelpemidler som leker, leire og LEGO-klosser, mens andre foretrekker tradisjonelle hjelpemidler som penn og papir. I et godt kreativt arbeidsrom møter behovet for struktur og analyse behovet for kaos og forandring. Et godt kreativt rom er planlagt for å møte ulikheter i personlige preferanser, og sørger for å møte flest mulig gjennom mange ulike stimuli.

En grunnleggende faktor er at deltakerne føler emosjonell trygghet når de er til stede. Dette bidrar til trivsel som igjen skaper energi, engasjement, positivitet som til slutt ender opp i kreativitet. I en kreativ ramme er det lov å dumme seg ut, det er lov å feile, lov å slenge ut tanker som ingen andre tenner på, og lov å tenke nytt uavhengig av alle andre. Og en grunnleggende forutsetning for dette er at man kjenner seg trygg i den settingen man befinner seg i. Hvis hjernen oppfatter seg utrygg i en situasjon bruker den mye energi og oppmerksomhet på å oppfatte faresignaler og bearbeide disse. Dermed setter den opp en effektiv blokk for hjernens nærmest uante kapasitet til å drømme, tenke utradisjonelt og være innovativ. (Tenk bare på hva hjernen klarer å produsere av vanvittige drømmer når vi befinner oss i en REM-søvn som er beskrevet i kapittel 2).

Den kanskje viktigste faktoren for å skape en trygg ramme er lederen eller den som leder den kreative prosessen = fasilitator. Vedkommende bør ha en positiv intensjon om å legge til rette for en god kreativ prosess.  En ekte vilje og ønske om å hjelpe gruppen til å komme frem til et best mulig resultat. Ved å vise humør, humor og engasjement, oppmuntrer og engasjerer fasilitator deltakerne ved å by på seg selv. På den andre siden er deltakerne som også bør ha en positiv intensjon om å gi av seg selv, bidra aktivt, og ha et oppriktig ønske om å være nytenkende og kreative.

Muligheten for ro og konsentrasjon er en annen viktig faktor. Et kreativt arbeidsrom har ingen telefoner som ringer, personer som går inn og ut av rommet, eller bråkende naboer. Forstyrrende elementer som vinduer med innsyn og bråk og støy fra nærliggende omgivelser er redusert til et minimum. Tenk deg hvor lett du mister konsentrasjonen hvis en ukjent person passerer utenfor vinduet, eller at du plutselig hører en høylytt samtale eller musikk i umiddelbar nærhet.

Vår evne til å tenke nytt trigges ofte via våre sanseinntrykk. Vi vet at noen har en preferanse for visuelle inntrykk (det de ser), andre auditive inntrykk (det de hører), mens atter andre foretrekker kinestetiske inntrykk (gjøre det). Et godt kreativt rom gir stimuli på alle disse sansekanalene. Ikke minst er det viktig å kunne bevege seg. Mange mennesker tenker best når de er i bevegelse. Gode eksempler på dette er når vi går tur eller vandrer rundt på kontorgolvet mens vi snakker i mobiltelefon. Et godt kreativt rom har også plass for å bevege seg.


Fleksibilitet i fysisk innredning

Innovasjonsrom #1
Det første man kanskje tenker på når man danner seg et bilde av et kreativt arbeidsrom er hvordan det fysisk ser ut. Hvordan er interiøret og hvordan er det innredet? Første stikkord her er fleksibilitet. For å møte mange ulike behov og preferanser er et slikt rom ofte ganske ulikt det tradisjonelle møterommet med et tungt eikebord med høyryggede stoler sirlig plasserte omkring. Et kreativt arbeidsrom kan derimot lett ommøbleres i et utall varianter: Små cafebord, sirkel- eller halvmåneform, kino-oppsett eller større gruppebord. Man kan lett arbeide individuelt, parvis, i triader eller i store eller små grupper. Grupper kan sitte nært hverandre, eller med en avstand slik at de kan arbeide uten å forstyrre hverandre. Det er muligheter for individuell refleksjon, for eksempel ved at man kan ligge, sitte, stå eller gå omkring. Et godt kreativt rom har områder med store arbeidsflater - fortrinnsvis på vegg - som gjør at man kan arbeide med gruppeprosesser som inkluderer post-it-lapper, store mindmaps eller brunpapiranalyser. Når man summerer disse kravene ser man fort at et kreativt arbeidsmiljø krever luftig og stor plass. Dette er ikke noe man trykker sammen på et lite møterom. Derfor bør det planlegges of spesialinnredes. Men la ikke dette skremme deg fra å prøve. Ofte er det slik at «man tager hvad man haver». Det er bedre med noe enn ingenting!

Fleksibilitet er også synonymt med mobile løsninger og et godt utvalg av hjelpemidler. Bord og stoler bør lett kunne flyttes på og omgrupperes, og gjerne ha hjul . Skap om mulig et mest mulig mobilt rom der det meste er flyttbart: Tavler/ whiteboards på hjul, oppbevaringsbokser som kan trilles rundt og flippovers som lett kan flyttes.

Lyssetting er også et element som påvirker oss. Sterkt og godt lys er viktig når du for eksempel skal arbeide med gruppeprosesser som involverer post-it-lapper og andre lignende prosesser der deltakerne ofte skriver med små skrift. I motsatt ende av skalaen vil dimbart lys fungere best ved refleksjons- og avspenningsøvelser. Hvis mulig bør du ha flere og fleksible lyskilder med muligheter for dimme lysstyrken.     


Funksjonalitet

Innovasjonsrom #2Et kreativt arbeidsrom kombinerer muligheter for struktur med muligheter for kaos. En av våre naturlover sier at «ut av kaos kommer orden». Og ut fra dette kan vi utlede at en kreativ prosess nesten alltid starter med kaos for deretter etterhvert å innordne seg i en eller annen form for struktur. Tenk deg en brainstormingsseanse som starter med en mengde ville ideer. Noen gjennomførbare, andre fullstendig utenkelige. Ofte fremført i et komplett kaos der alle mener noe, og svært lite er satt i sammenheng. Gjennom en prosess samordnes innspill og informasjon i et system som til slutt til gir mening. Kaos har blitt til struktur. Kaos er nærmest en forutsetning for kreativitet. Hvis vi ikke starter i kaos roter vi bare rundt i de eksisterende problemer og løsninger. Derfor må de kreative arbeidsrommet ha plass til både kaos og struktur.

Først et grunnleggende spørsmål: Hvilke samarbeidsformer egner seg best for kreative prosesser? Her er det selvsagt individuelle forskjeller, men det viktige er et mangfold av muligheter: Free seating eller definerte plasser eller grupper? To og to? Fire og fire? Arbeidssal? Stillerom? Cellekontor? Åpne landskap? Liggende på golvet? Stående rundt et bord eller en vegg? Svaret er hva som passer best til den prosessen du tenker å gjennomføre. Det viktige er at det kreative arbeidsrommet dekker «den hellige treenighet» innenfor kreativt arbeide som ofte defineres som lek, samarbeid og refleksjon.
I dagens teknologiske og globale samfunn trenger selvsagt heller ikke alle å være fysisk tilstede. Mulighetene for videokonferanse, Skype, storskjerm og lignende gjør at både innledere og deltakere kan delta virtuelt fra andre destinasjoner. Nå er det nok slik at ingenting som kan slå fysisk deltakelse i samme rom, men teknologiske fasiliteter gir store og spennende muligheter for at eksterne ressurspersoner og remote-deltakere kan bidra inn i slike kreative sessions. Spesielt innleder-ressurser - det være seg ledere eller fageksperter - er ofte travle og vanskelige å få tak i hvis de fysisk må reise til en samling, mens et innlegg via en videokonferanse er langt mer gjennomførbart. Oppsummert bør et godt kreativt arbeidsrom også ha moderne fasiliteter for virtuell kommunikasjon.

Musikk hører også hjemme i et kreativt arbeidsrom. Her gjelder det å ha et bredt utvalg av musikk til ulike anledninger. Du vil ha behov for energiskapende musikk som setter fart i en gruppe der energien er lav, eller rolig musikk som hjelper deg når du har behov for å sette gruppen i refleksjonsmodus. I det kreative rommet bør det finnes et utvalg av streamingmuligheter for musikk, som både prosessleder og deltakere kan velge blant.
Jeg har tidligere nevnt at mennesker har et veldig ulikt behov for bevegelse i kreative settinger. Noen liker å sitte bom stille når de skal reflektere og være kreative, mens andre har behov for å røre på seg. De som har et behov for å bevege seg liker gjerne å gå fritt rundt i rommet, stoppe, tenke, for så å bevege seg igjen. Noen liker også å bevege seg i ulike posisjoner i forhold til problemstillingen, som om de fysisk bruker rommet til å se utfordringen fra ulike synsvinkler.


Utsmykning

Lyspaere fargerHvis man først skal snakke om et kreativt arbeidsrom vil utsmykning også raskt bli et tema. Her er det ingen begrensninger eller noe som er riktig eller galt. Du utformer det akkurat som du selv vil. Men tenk på at mange ulike mennesker skal fungere i rommet, og at personlige preferanser er ulike. Det som trigger en person, drenerer energi fra en annen. Derfor blir det viktig å forsøke å skape noe for alle. Her er noen elementer og ideer til selve utsmykningen av et kreativt rom:

La oss starte litt med farger: Leter man etter eksempler på kreative rom på nettet vil man raskt se at en gjenganger er sterk bruk av farger. Mange farger. Mens det tradisjonelle kontorlandskapet ofte er holdt i nøytrale og duse farger er kreative rom det stikk motsatte. Her brukes sterke farger i mange fargekombinasjoner. Som mennesker er vi i stand til å skille mellom flere millioner ulike fargenyanser som vi reagerer individuelt på. Farger påvirker oss, og her er noen eksempler på farger og hva man forbinder med dem:

    - Rødt er blodets farge og den sterkeste av alle farger. Rødt signaliserer kraft, energi, lidenskap og varme. Det er også fargen som symboliserer stopp. Rødt stimulerer til diskusjon, argumentasjon og stimulerer adrenalinet.
    - Gult er solfargen. Gult stimulerer hjernefunksjonen og er således den fargen mange mener er gunstig for kreativiteten. Denne fargen egner seg derfor godt for deler av det kreative rommet man forbinder med kreativitet og innovasjon.
    - Grønt symboliserer sikkerhet og er en behagelig farge for øynene. Den gjenspeiler også natur og ro.
    - Blå er nattens farge. Den er beroligende og faktisk den fargen flest i verden liker.  Blått gir oss følelsen av mindre problemer, får oss til å stresse ned og ta ting med ro.

Kanskje har du muligheten til å variere fargebruken i ditt kreative arbeidsmiljø? Tenk i gjennom hva de ulike sonene i ditt kreative arbeidsmiljø skal representere og velg farger deretter. Farger er kanskje den enkleste måten å fremheve og skille kreative arbeidsomgivelser fra den tradisjonelle arbeidsplassen. 

Når du skal velge bilder og ting til å pryde rommet er det naturlig å tenke på hva eller hvilke symboler man forbinder med innovasjon og kreativitet. Når det gjelder bilder kan dette for eksempel være et portrett av kjente personer som Albert Einstein eller malerier av nytenkende kunstnere som eksempelvis Picasso. Noen liker å ha et verdenskart hengende på veggen for å symbolisere global tenkning eller innflytelse fra andre kulturer. Andre plasserer ting og symboler rundt omkring i rommet som de fleste forbinder med kreativitet: Små statuer av greske filosofer, lyspærer, en globus eller pyntegjenstander i sterke farger. Et annet generelt tips kan være å plassere gjenstander i rommet som rett og slett ikke har noe der å gjøre. De vil automatisk skape refleksjon og undring. En annet godt tips er å skrive kreative sitater, spørsmål eller spørreord på veggene.


Innredning av et kreativt arbeidsrom

Kreative arbeidsrom er ofte lite uniforme. Mens alle har samme stol og arbeidspult i et kontorlandskap, har et kreativt arbeidsrom mange varianter av stoler, bord og andre møbler i et herlig virvar. Sakkosekker, pinnestoler, lenestoler og kontorstoler blandes i en skjønn forening. Man er heller ikke redd for å skrive på veggen eller på tavler rundt omkring i lokalet. (Vel å merke så lenge dette kan viskes ut igjen!). Glassvegger, whiteboards eller gammeldagse kritt-tavler er glimrende utstyr i så henseende.

Mange velger også å innrede sine kreative arbeidsrom ut fra en tematikk. Man lager temasoner som for eksempel fremtiden, Ville Vesten, 50-tallet, bar, gameroom, eller et picknic-område med grønn plen. Ideene og eksemplene har egentlig ingen begrensninger. Tanken bak det hele er å bryte med det tradisjonelle kontorlandskapet og klart markere at her er du i en kreativ ramme. Noen deler deler ut hvite laboratoriefrakker til deltakerne. Dette for å få deltakerne i riktig stemning, og mentalt bringe dem ut av hverdagslige problemstillinger og tankebaner. Ellers er det naturlig å ha et rikt utvalg av magasiner, blader og litteratur liggende på strategiske steder rundt om i lokalet. Eksempler på slike magasiner kan være Illustrert Vitenskap, musikk- og fotomagasiner (kreative yrker), hefter for oppgaveløsning og puzzles. Veggtavler hvor man samler bilder, sitater, og tidligere arbeidsresultater som fortjener å bli tatt vare på er en annen god ide.

Tralle på hjulSkrivemateriell i alle størrelser, farger og fasonger er også kjekt å ha i et kreativt arbeidsrom. Her finnes alt fra store flippoverark til mindre størrelser som A3, A4, og A5, ned til et rikt utvalg av postit-lapper i alle størrelser og farger. Sammen med dette finnes også et godt utvalg av skrivesaker: penner, tusjer, fargeblyanter, fargestifter, malesaker og pensler. Det er en stor fordel om dette kan samles på en form for «trillevogn» ettersom det gjør det så mye lettere å holde styr på slike småting som lett flyter omkring. Det samme gjelder også typiske kreative hjelpemidler som LEGO, leire og lignende. La dem få sin faste plass i kasser eller bokser på hjul som gjør det hele lett å stue bort og ta frem igjen. Kanskje skal du sette opp et staffeli og litt malesaker så noen kan få utfolde seg med sine kunstneriske evner hvis de ønsker dette?

Når du samler en gruppe mennesker er det nesten alltid noen som spiller et eller annet instrument. Ha en gitar hengende på veggen eller et gammelt piano stående i et hjørne, så vil du nok snart oppleve at de blir brukt. Kompletter med noen sangbøker, allsang- og notehefter så har du noe å hjelpe deg med når de musikalske genene starter å spille. En annen ide er å ha ulike spill i et kreativt arbeidsrom som man kan slappe av med i pauser og rolige perioder. Eksempler på dette kan være biljard, fotball, hockey, dart, eller et utvalg av diverse brettspill.
Her er noen bilder fra kreative arbeidsrom som forhåpentligvis kan de inspirasjon til hvordan nettopp du kan skape ditt kreative univers. Lykke til!

Kreativt
      rom #1Kjøkkenmiljø med kritt-tavle hos Icrave, New York.

Kreativt
      rom #2

Små møterom i Alpelandskapstema hos Google i Sveits.

Kreativt
      rom #3

Individuell refleksjonsplass hos Google.

Kreativt
      rom #4

Herskapelig engelsk møtegruppe hos Ubiquitous.

Kreativt
      rom #5

 Kreativ sone hos Apple.

Kreativt
      rom #6

Nattklubbaktig barsteming hos Fnuky.

  Kreativt rom #7

A little bit to much hos Google i Japan...??

Kreativt
      rom #8

Her har man fått plass til mye på liten plass. Dette rommet kan leies i Paris..

Kreativt
      rom #9

Blandet inventar kan hjelpe på kreativitetsfølelsen.

Kreativt
      rom #10

Systematisering av ting og tang. Orden er viktig!

Kreativt
      rom #11

Farger fremmer kreativitet! Man skal ha følelsen av et annerledes miljø...


Tilbake