Walt Disneys 3 rom


Walt Disneys kreativitetsstrategi er like enkel som den er genial. Disney benyttet den bevisst for å skape "mindblow", bryte med eksisterende tankesett for hvordan ting skulle være og hva som var mulig, og koblet dette sammen med en dose realisme for hva som i realiteten var mulig. Når en ser på hva Disney har skapt opp vil de fleste være enige i at konsernet var vært dyktige på kreativitet. (Gjennombruddstenkning). Metoden er altså gunstig når en virkelig ønsker å skape en ramme for kreativitet, drøm og nye visjonære tanker, og koble dette mot dagens virkelighet og hva som i virkeligheten er mulig å gjennomføre. Typiske områder å benytte denne teknikken på er fremtidsbilder, strategier og visjoner.
 

Disney definerte tre ulike rom:


Drømmerommet: Her skal folk drømme. Drømmer har styrke og kraft hvis de kan gjennomføres. Personlige visjoner er ofte et resultat av en drøm. ("A dream come true"). I Disneys drømmerom er ikke en tanke for utenkelig eller for vill. Disney søkte å gjenskape barnets evne til å drømme og vise kreativitet. Tenk hvor sprø tanken var om å bygge en afrikansk savanne i Disneyland og importere levende afrikanske dyr første gang den ble lansert. I dag er det en realitet. Etter arbeidet i drømmerommet kan innspillene visualiseres for eksempel gjennom tegning, maling eller modellering i leire.


Realistrommet: I realistrommet vurderes de kreative ideene fra drømmerommet i realismens lys. Hva er virkelig mulig, hva er dagens fakta, lar dette seg i realiteten gjennomføre? Å starte med reiser ut i verdensrommet kan være en drøm, men ikke gjennomførbar i dag på bakgrunn av de enorme kostnadene, som igjen ville ha gitt en astronomisk billettpris som bare noen få ville ha råd til. (Og dermed ikke ville ha passet i Disney-visjonen om å lage entertainment for folket). Realistrommet har en positiv tilnærming: En ser med positive "briller" på fakta, gode planer og gode prosedyrer som kan knyttes til innspill fra drømmerommet. Det er ikke sikkert man kan realisere ideer fra drømmerommet fullt ut, men kan man realisere deler av dem, strekke grensene for hva man i dag anser er mulig og utvide mulighetsrommet?


Kritikerrommet: I kritikerrommet tar deltakerne på seg de negative "brillene" og ser med skepsis og et kritisk blikk på det som kommer ut fra realistrommet. Negativ kritikk, feil, mangler, ja nærmest alt som kan gå galt er tema i kritikerrommet. Disney forsto at for å realisere nytenkning og spenstige drømmer måtte gruppen omkring ham også eie de negative sidene det ville koste å realisere et prosjekt. Samtidig forsikret han seg om at prosjektene ble grundig gjennomtenkt også i et kritisk perspektiv. Gjennomfør gjerne en negativ brainstorming der oppgaven er å forsøke å komme opp med mest mulige ideer til hva som kan gå galt. En annen spin-off med kritiker-rommet er at visjonære ledere som ofte mener de har sett lyset med fremtidens løsninger fritt kan kritiseres av alle uten at det får en negativ vinkling og hemmer folk fra å si sine oppriktige meninger. Denne rammen gir en ufarlig ramme for å go kritisk tilbakemelding.


Disney hadde tre reelle fysiske rom som var spesialdesignet for hvert sitt formål. Han forsto viktigheten å fysisk og mentalt forflytte seg når han ønsket ulike vinklinger på tankegangen av sine medarbeidere. Dette gjorde det langt lettere å ta på seg de riktige "brillene" for å få riktig fokus og mentalt tankesett.


Disney gjorde også et genialt trekk når han traff på en vanskelig innvending. Han tok denne innvendingen med inn i drømmerommet og fant løsninger. Disney kunne altså la en ide gå gjennom disse rommene flere ganger før han satt med den endelige løsningen.


Gjennomføring:


1. Forberedelse: Prosessleder bør på en eller annen måte fysisk markere hvilket rom deltakerne befinner seg i. Dette kan gjøres ved å forflytte seg til ulike steder i arbeidsrommet, eller aller best; benytte tre forskjellige rom. Har du virkelig lyst til å slå på stortromma kan du innrede rommene med tanke på symbolikk. I drømmerommet dominerer bilder, ting og sitater fra de store tenkerne, de visjonære og de som virkelig har skapt historiens fremskritt og gjennombrudd. I realistrommet dominerer tall, budsjetter, begrensede ressurser og enheter/ personer som vil stille spørsmål ved våre eminente drømmer. I kritikerrommet kan det være bilder av konkurrenter (hva vil de si), mislykkede oppfinnelser gjennom tidene, bedrifter som har gått konkurs/ forsvunnet fra historien og kjente kritiske personer. Riktig forberedelse er halve jobben!


2. Inn i rommene: Deretter skal gruppen gjennom alle rommene i rekkefølgen. Drøm - realisme - kritikk. Prosessleder bør følge gruppen i alle fasene og være den som får ned innspill på flip-over og være ansvarlig for at disse innspillene tas med fra "rom" til "rom".


3. Oppsummering: Prosessleder har også en utfordrende oppgave i å sortere og finne hovedpunktene i prosessen. Spesielt i drømmerommet kan innspillene bli veldig ustrukturerte og lite konkrete. Det er også en utfordring for prosessleder å "snøre sekken" på slutten av arbeidet. Hva er vi helt konkret blitt enige om, og hvordan arbeider vi videre for å nå det vi har kommet frem til?


Tilbake