Ting og tang

Vi omgir oss i hverdagen en en ufattelig mengde ting. De er overalt. Og vi har som oftest alt for mye av dem. Det får man smertelig erfare når man skal flytte eller rydde et barnerom. Det interessante er imidlertid at de kan gi oss mange innspill til assosiasjoner og kreative innspill. Denne øvelsen er spesielt rettet mot de med kinstetisk sansepreferanse, de som gjerne vil ta på ting, plukke ting fra hverandre og sette det sammen igjen. De elsker å bruke følelsessensorene i fingre og tar inn mye informasjon ved sin taktile sans, det å ta og føle på ting.

Her handler det om å samle sammen en masse ulike tingsom du har tilgjengelig hjemme (du kan selvsagt også gå på innkjøpsrunde, men det er strengt tatt ikke nødvendig). Her har du også muligheten til å koble på hele sanseapparatet vårt, med at du velger ting som har attributter som gjør at vi kan se, høre. føle lukte og smake på. Fremgangsmåten er enkel: Du deler deltakerne inn i små grupper, og hver gruppe får utdelt et sett av "ting" som legges på bordet foran dem. Deretter skal de ta for tingene de har fått til rådighet - enten i en valgt rekkefølge eller helt tilfeldig - og forsøke å knytte nye ideer, forslag og løsninger på problemstillingen man arbeider med basert på kreative tanker som dukker opp når man knytter sammen problemstillingen og tingen.

Hvilke ting bør du plukke med deg? Det er ikke noe fasitsvar på denne, men forsøk å finne ting som kan ha flere bruksområder, som det lett kan skapes assosiasjoner til og dom deltakerne lett kjenner seg igjen i. Har du barn i huset er barnerommet et godt sted å starte; lekebiler, actionfigurer, plastdyr, dukker og små LEGO-figurer. Dernest kan du kanskje ta turen til kjøkkenet og finne frem noen redkaper derfra. Eksempler kan være lyspære, bestikk, åpnere, små flasker og små kreative pyntegjenstander. Som regel har vi et lite arsenal av teknologiske duppeditter liggende hjemme; mobiltelefoner, små radioer, klokker og elektroniske lekespill. Det finnes også helt sikkert noe fra det kreative området; fargeblyanter, diverse utstyr for håndarbeid, byggeklosser, LEGO osv. Andre ting kan være utstyr for diverse brettspill, spillkort, noe som er spiselig (smake på), og noe å lukte på (eksempelvis blomster og krydder). Bruk fantasien og det du har tilgjengelig! 

Øvelsen gjennomføres på følgende måte:

1: Forklar øvelsen for deltakerne (den kan virke litt uforståelig for enkelte) og del inn i grupper.

2.
Definer problemstillingen eller utfordringen dere skal arbeide med slik at den er tydelig for alle.

3. Gi hver enkelt gruppe et sett av ting på bordet. (Typisk mellom 7-15 ting pr. gruppe). Se forslag til ting i den innledende teksten.

4. Velg en av to fremgangsmåter:
    A: Velg en ting og diskuter kreative ideer knyttet til denne. Gjør ferdig og velg en ny ting.
    B: la diskusjonen gå fritt ved at deltakerne velger en ting og gjør sine assosiasjoner og idegenerering uavhengig av rekkefølge og hverandre.
    Alle innspill noteres på en post-it-lappe.

5. Når man velger seg en ting skal man forsøke å gi en detaljert beskrivelse av tingen; De fysiske attributtene og spesielle med tingen, sammen med hvordan folk reagerer på objektet og hvordan den blir brukt. Forsøk å beskrive dette i praktisk bruk, og forsøk å unngå enkelt-ord-beskrivelser.

6: Sett gjerne et mål på et minimum av antall ideer som skal kreeres av hver gruppe. Dette skaper litt energi for gruppen.
7: Ideer deles, evalueres, prioriteres og arbeides videre med.

Tilbake