The Cat

Hjernen vår er laget slik at den leter etter kjente mønstre som den raskt kan gjenkjenne. Deretter gjør den en superrask tolkning og går videre på nye utfordringer. Dette er veldig rasjonelt og fornuft i en uoversiktlig hverdag, men ikke nødvendigvis når vi snakker om en kreativ modus. Når du viser en foil hvor ordene nedenfor er skrevet vil alle lese dette som ”The Cat”. Men når du kikker nærmere etter skjer noe rart. Du vil se at bokstaven H og A er utformet som noe midt i mellom disse to bokstavene, og at hjernen raskt tolker denne ukjente bokstaven som H i ”The” og A i ”Cat”. Det ville eksempelvis vært helt utenkelig å lese ”Tae Cht”, selv om dette er like nærliggende fra et rent analytisk synspunkt. Denne øvelsen kan være et godt utgangspunkt for å fokusere på hvor viktig det er å fjerne seg fra hjernens innøvde baner og mentale modeller når man skal nærme seg nye ideer og kreativitet.

The Cat

Tilbake-knapp