Snu problemstillingen!

Denne øvelsen ble først utviklet av kreativitetskonsulenten Steve Grossman i 1984. I ettertid har man sett den i et utall varianter, men jeg tar med øvelsen slik den opprinnelig ble presentert. Formålet med øvelsen er idegenering og skape en kreativ ramme for å få frem nye ideer. Øvelsen egner seg for små grupper, og du trenger noe å skrive på og post-it-lapper.


Øvelsen er delt i fire faser:

1. Definer en problemstilling eller utfordring som krever innspill til løsning
2. List opp hvilke antagelser som ligger til grunn for problemstillingen
3. Snu alle antagelsene på hodet - finn motsatsen
4.
Finn kreative ideer og løsninger på bakgrunn av motsatsen.

Kanskje ikke helt intuitivt enkelt å forstå, så la oss ta et eksempel. Etter finanskrisen sitter en bankdirektør og klør seg i hodet over hvordan han skal klare og trekke nye kunder til banken. Han gjør seg følgende antagelser:

1. Det finnes aktuelle kunder der ute som har sparepenger
2. Ved å sette pengene i baken oppfylles deres behov for sikkerhet
3. Mange kunder opplever bankenes spareprodukter som uoversiktlige og krevende å forstå
4. Banken låner penger av kundene for å låne ut med fortjeneste
5. Kundene må snakke med en rådgiver i banken for å få lån

Deretter snur han problemstillingene helt på hodet (reverserer):

1. De aktuelle kundene i markedet har ingen penger
2. Kundene føler seg usikre når pengene settes i banken
3. Aktuelle kunder har inngående kjennskap og forståelse av bankens produkter
4. Banken låner penger av kundene for å låne ut med tap
5. Kundene trenger ikke å snakke med en rådgiver for å få lån

Til slutt gjør han om de reversible problemstillingene om til kreative ideer:

1. Tilby de laveste rentene i markedet
2. Lage informasjonsbrosjyrer som viser hvor sikker banksparing er vs andre produkter
3. Lage en reklamekampanje omkring bankens kompetente rådgivere som diskusjonspartnere
4. Gi en renterabatt til eksisterende kunder som skaffer banken nye kunder
5. Alle transaksjoner – innskudd og utlån – gjennomføres via nettbawserte løsninger

Etter at problemstilling og antagelser er skrevet ned, kan deltakerne enten individuelt eller i en gruppediskusjon komme med innspill til kreative ideer til løsning. Dette gjøres enklest og mest oversiktlig ved bruk av postit-lapper.


Tilbake