Ordkombinasjoner

Øvelsen går ut på at man definerer to sett av ord som definerer egenskaper ved en problemstilling som består av et verb og et objekt. Deretter kombinerer man ordene på ulike måter slik at de fremstår som nye innfallsvinkler og ideer. På en lett måte oppnår man dermed nye perspektiver ved kun å sette sammen nye ordkombinasjoner. Dette kan hjelpe oss til å komme forbi mentale blokkeringer som gjør at vi ikke klarer å tenke ”ut av boksen” og ser utfordringen fra en ny synsvinkel. Beskrivelsen er kanskje ikke helt enkel å forstå, så la oss ta et eksempel:

Du jobber i en organisasjon som er opptatt av hvordan dine ansatte og organisasjonen kan donere mer penger til veldedige formål. (Dette er viktig for bedriftens samfunnsprofil og hvordan den ønsker å fremstå utad). Utfordringen er derfor hva din bedrift kan gjøre for å øke inntektene hos en eller flere veldedige organisasjoner. Hvis man definerer dette i et verb og et substantiv blir det eksempelvis; ”øke” (verbet) og ”inntekter” (objektet). Men ordene alene hjelper oss ikke til å komme opp med så mange nye gode ideer for hvordan dette kan gjøres, så la oss se om vi kan bruke dem til å generere noen nye ideer.


Vi tar dermed en synonym-ordbok på nett (eller en god gammeldags papirutgave) til hjelp og slår opp ord som betyr det samme som "øke" og "inntekter". Ordet "øke" (verbet) gir oss mange alternativer. Noen av dem er i nær slekt med det opprinnelige ordet som "større", "ekspandere" og "vokse". Men man finner også helt andre synonymer som "gå opp", "tøye" og "blomstre opp". Ordet "inntekter" (objektet) gir oss eksempelvis mer eller mindre relaterte innspill; "penger", "honorar", "fortjeneste", "ytelse", "mål" og "gevinst".


La oss sette dette opp i en matrise:


Verb: Øke            
Objekt: Inntekter
Større
Ekspandere
Vokse
Gå opp
Tøye
Blomstre opp
Penger
Honorar
Fortjeneste
Ytelse
Mål
Gevinst


Man tar deretter hvert enkelt ord og setter dem opp mot hverandre for å gi assosiasjoner til nye ideer. Her er noen eksempler på hva som kom ut av idegenereringen i eksemplet:


- Ordkombinasjonen "Større" og "gevinst": Benytte overskuddet fra selskapets julevin-lotteri til et veldedig formål.
- Ordkombinasjonen "Tøye og "mål": Starte et internt mosjonsprogram der økende mosjonsnivå hos de ansatte gir økende donasjoner til utvalgte veldedige formål.
- Ordkombinasjonen "Blomstre opp" og "Penger": Samarbeide med en blomsterbutikk om at de ansatte kan kjøpe en blomsterbukett ved mors- og farsdag der halve overskuddet går til en veldedig organisasjon.
- Ordkombinasjonen "Gå opp" og "Ytelse": Oppfordre de ansatte til å delta på et topptur-arrangement der bedriften gir 500,- for hver ansatt som kommer til topps.
- Ordkombinasjonen: "Større" og "Honorar": Oppfordre alle ansatte til å gi 1% av sin årlige bonus til et veldedig formål.


Gjennomføring

Dette er en enkel, effektiv og kreativ metode. Den egner seg godt for mindre grupper på 4 til 7 personer. Beskrevet stegvis er metoden som følger:

1.    Gjennomgå et eksempel på deltakerne skjønner metodikken og tankegangen. (Bruk gjerne eksemplet over).

2.    Definer problemstillingen eller utfordringen på en slik måte av den inneholder et verb og et objekt. (Eksempelvis: Å doble salget av produkt X).

3.    Lag en tabell med to kolonner der "Verb" er overskrift på venstre side og "Objekt" på høyre side.


4.  Neste steg er å finne synonymer eller alternative forståelser elle meninger med hvert av de to ordene. Bruk en synonym-ordliste eller gjør dette til en egen krativ øvelse der deltakerne finner nye ord. (Eksempelvis: Hvilke andre ord forbinder du med…). Skriv disse ordene på hver sin side av flipoveren.

4.    Velg deretter et ord fra verbsiden og et fra objektsiden og form nye ord. Denne leken med ordkombinasjoner vil ofte trigge nye ideer.

5.    Hver ny ide som kommer opp skrives ned for senere evaluering.


Tilbake