Mulighetssirkelen

Alt kreativitetsarbeide har et element av gambling i seg. Det er godt mulig man skyter gullfuglen, men sjansen er også stor for at man går seg fast og ikke kommer av flekken når det gjelder videre fremdrift. Kreativitetsjobbing vil derfor alltid ha et element av tilfeldighet i seg. Vi kan ikke kontrollere tilfeldigheter, men vi kan forsøke å sette dette i system og bruke det til vår fordel. Mulighetssirkelen ble lagd av Michael Michalko (1991), og baserer seg på assosiasjon omkring tilfeldige kombinasjoner av attributter knyttet til en problemstilling. Øvelsen egner seg for å arbeide i mindre grupper på 4 til 7 personer.

Øvelsen egner seg spesielt godt etter pauser eller på slutten av en arbeidsdag, ettersom den skaper energi i gruppen med engasjement, visualisering og terningkast på omgang.


Fremgangsmåten er som følger:

1.    Definer problemstillingen eller utfordringen på et flipoverark.

2.    Tegn en mulighetsirkelsirkel som er synlig for alle deltakerne og som du kan skrive innspill på. Denne nummeres som en klokke med tall fra 1 til 12. La det være igjen godt med plass på utsiden av sirkelen til å skrive noen stikkord på hvert enkelt punkt. Tallene skrives på innsiden av sirkelen.

3.    Gruppen skal deretter finne 12 attributter som kan knyttes til oppgaven man skal i gang med. Dette kan være attributter som er direkte relaterte til det man skal jobbe med, eller ikke har noe med dette forholdet å gjøre i det hele tatt (urelaterte attributter). De direkte relaterte attributtene er relativt enkle å finne, og her er en hjelpeliste for å gi deg noen ideer om urelaterte attributter: substans, struktur, farge, form, tekstur, lyd, overflate, størrelse, følelse, varighet, funksjonalitet, egenskap, tykkelse, temperatur, dimensjon, mål, mengde, styrke, verdi, materiale, konsistens, komposisjon, mønster, fasong, bevegelse, smak, lukt, tyngde, særpreg, trend, synsinntrykk, innhold, utvidelse, begrensning, kvantitet, mengde, standard, luksus, overdådig, overflod, beskjeden, spartansk, enkelhet. Velg hva som passer til det du skal arbeide med!


Et konkret eksempel: La oss tenke oss en bilforhandler som skal øke salget av sin nye modell. Direkte relaterte attributter kan være pris, ekstrautstyr, reklamekanaler og produktegenskaper. Urelaterte attributter kan for en bil være farge, lyd (radio/ digitalt musikkanlegg), ny funksjonalitet og følelse (hvilken følelse skal kjøperen sitte igjen med). Skriv hver enkelt av de tolv utvalgte attributtene slik at de representerer hver av sirkelens tolv punkter.

4.    Deretter begynner man å kombinere attributtene på følgende måte. Først kastes en terning hvor tallet tilsvarer første ord. Deretter kastes to terninger hvor tallet tilsvarer ord nummer to. Gruppen skal først assosiere fritt på hvert enkelt ord individuelt, og deretter ordene i kombinasjon. Hver assosiasjon skrives ned for videre bearbeiding.

5.    Neste oppgave er å se etter sammenhenger mellom assosiasjonene og problemstillingen. Utfordre gruppen til å tenke på hva assosiasjonene minner dem om, hvilke nye ideer de skaper. og sammenhenger som dukker opp mellom de ulike assosiasjonene.

6.    Ideer skrives ned på for videre evaluering.

En eksempel på bruk av en mulighetssirkel omkring en ny design på en PC-harddisk:


Mulighetshjulet

Noen ideer som kan komme ut av denne mulighetssirkelen:

- Lage bærehåndtak for enklere transport (transport)
- La brukeren selv velge farge/ muligheter for å skifte ”skall” (farge)
- Ny formgiving: Runde og ovale former (form)
- Fullstendig resirkulerbar (varighet)
- La brukeren selv definere signaler fra harddisk (lyd)Tilbake