Matrise-analyse

Denne metoden ble utviklet av forskeren Fritz Zwicky i 1969 for bruk i forskningsmessig øyemed. Grunnprinsippene er å definere de fire viktigste hovedegenskapene ved produktet, og som neste steg definere aulike alternativer innenfor hvert av disse fire områdene. Deretter starter man å kombinere alternativer fra de fire områdene for å komme frem til nye kreative løsninger og forslag. Øvelsen egner seg best for grupper på 4 til 7 personer.


Et eksempel gjør øvelsen mer forståelig: En markedssjef opplever at salget av selskapets mest populære sportsdrikk stagnerer og ønsker å gjennomføre en workshop med sin ledergruppe på hvordan de kan revitalisere dette produktet videre eller lage en ny drikk som ka ta markedet med storm.


Gruppen velger ut følgende fire områder som de viktigste hovedegenskapene for produktet: Smak, design, emballasje og form.


Deretter lager de en matrise og fyller på med følgende innspill på hver hovedegenskap:


SMAK
DESIGN
Søt
Syrlig
Frukt
Appelsin

Farge
Mange farger
Gjennomsiktig
"Rubbet" overflate

EMBALLASJE
FORM
Glass                         
Papp
Plast
Metall
Sylinderisk (rund)
Pyramideformet
Rektangulær (boks)
Rund (ball)


Ut fra disse hovedegenskapene kan man for eksempel utlede følgende alternativer:
-    En fruktdrikk i sylinderformet pappemballasje med mange farger på pakningen
-    En syrlig drikk med isblå farge i en rektangulær gjennomsiktig glassflaske
-    En søtlig drikk i pyramideformet plastflaske med rubbet overflate
-    En rund metallball farget som en appelsin med appelsinsmak 


Prosessen er som følger:

1. Gjennomgå øvelsen med deltakerne slik at de forstår hva de skal gjøre og metodikken i selve øvelsen. (Bruk gjerne eksemplet).


2. Be gruppen liste opp de fire viktigste hovedegenskapene med problemstillingen/ utfordringen.


3. Finn relevante underegenskaper (mellom 3-5 punkter) til hvert enkelt hovedpunkt. Dette kan være egenskaper som er der i dag, mer generelle egenskaper eller fri kreativitet på egenskaper som finnes relatert til andre ting men som ikke er der i dag.
  
4. Sett i gang med en brainstorming der underegenskapene i hvert enkelt hovedpunkt forsøkes kombinert for å skape nye kreative ideer og forslag.

5. Hver ny ide skrives ned fortløpende. Ingen kritikk eller negative spørsmål. Ingen ide er for vill!


6. Prioritering av ideer, videreutvikling og implementering.


Tilbake