Lotusblomst.


Lotusblomst-teknikken ble utviklet av Yasou Matsumura som var leder for Clover Management Research i Japan. (Av og til kalles den også MY-teknikken etter opphavsmannens initialer). Det er en analyseteknikk for idegenerering og hvordan man kan bryte ned en problemstilling i delproblemer. Teknikken egner seg også for å vise ulike nivå på en problemstilling. Metoden tar utgangspunkt i at visualisering av en problemstilling bidrar til at en gruppe lettere kan arbeide med kreative ideer, ettersom lotusblomsten strukturerer og deler opp problemet samtidig som den gjør det enkelt å se andres forslag og kombinasjoner som igjen avføder nye egne ideer. Lotusblomsten egner seg definitivt best for krativt gruppearbeid. 


Metoden er enkel:


1. Definer et problemstilling du ønsker å løse. Alternativt et emne du ønsker å gjøre en kreativ brainstorming omkring. Dette skrives i midtfeltet av "blomsten".


2. Deretter definerer gruppen de 8 viktigste delområdene som hovedproblemet består av.
(Eller underområder hvis du jobber med idegenerering). Disse skrives i de omkringliggende feltene A til G.


3. Steg 3 er å ta hver enkelt delproblem (A til H)  - som nå har en egen boks i ytterkantene - og definere dem som et eget problem. Oppfordre gruppen til finne 8 nye ideer/ underordnede problemstillinger (1 til 8) til enkelt delområde. Det kan ofte være vanskelig å finne 8 punkter til hvert delområde, men forsøk å finne så mange som mulig. 


Lotusblomst

La oss ta et eksempel: En produsent for klokker ønsker å utvikle et nytt sportsur spesialisert for de som er opptatt av trening og måling av treningsresultater.


1. Hovedproblemstilling: Utvikle et sportsur for aktive mosjonister.


 2. Delområder og ideer innenfor hvert delområde:

    A: Selve klokken(klokkehus). 1: Generell størrelse på klokke. 2: Størrelse på skjerm. 3: Form. 4: Tykkelse på klokkehus. 5: Materiale (plast/ metall). 6: Enkelt skifte farge. 7: Vanntett inntil 25 meter.
    B: Armbånd. 1: Bredde. 2: Materiale. 3: Farge. 4: Mulig å enkelt bytte armbånd. 5: Tilkoblingsmuligheter. 6: Strammefeste.

    C: Skjerm. 1: Størrelse (antall tommer). 2: Utforming. 3: Ripefritt glass. 4: Høy pixel-oppløsning. 5: LED-lys som viser puls. 6: Lyssterk skjerm.
    D: Målinger. 1: Optisk pulsmåling. 2: Lengde på treningsperiode. 3: Beregning av forbrente kalorier. 4: Skritteller. 5: Søvnovervåkning. 6: Bevegelsessporing. 7: Mulig å velge ulike treningsmetoder.
    E: GPS-funksjonalitet. 1: Kartfunksjon. 2: Finne egen GPS-funksjon. 3: Finne vei funksjon.
    F: Tilkoblingsmuligheter. 1: Mobil. 2. Bluetooth. 3: Wifi: 4: Eksternt pulsmålerbelte. 5: Hodetelefoner.
    G: Batteri. 1. Oppladbar. 2: Bruker enkelt skifte batteri selv. 3: Lang batterilevetid. 4: Miljøvennlig batteri. 
    H: Smartklokke. 1. Android. 2: Lett å laste ned apper. 3: Stemmegjenkjenning. 4: Varsler fra mobil kommer på klokka. 5: Minnefunksjon (min 10 GB). 6: Skrive ut treningsrapporter. 7: Forslag treningsprogram. 8: Egen webportal.