KORT og godt

Dette er en enkel øvelse som baserer seg på visuelle stimuli fra en vanlig kortstokk hvor du limer på ulike typer ansikter. Den krever litt forarbeid fra deg som prosessleder, men når du først har gjort dette forarbeidet har du et flott verktøy som du kan bruke om og om igjen.

Øvelsen er enkel. Finn en gammel kortstokk som du ikke har bruk for lenger. Deretter starter du å lete etter biler av ulike typer ansikter som er i en slik størrelse at de kan klippes ut og limes på forsiden av hvert enkelt kort. Ta i bruk magasiner, blader, aviser, reklame og internett for å finne en rik variasjon av ansikter. Dette kan være stort sett hva som helst, men her er noen ideer til ansikter som gjerne trigger noen ekstra ideer:

- Verdenskjente politikere
- Store sportsstjerner
- Kjente oppfinnere (som Einstein, Leonardo Da Vinci, Alfred Nobel etc).
- Rare grimaser (søk på nettet etter "crazy faces", "strange faces" eller "weird faces" via billedfunksjonen i din browser)
- Fjes som viser ulike typer følelser (søk på nettet etter "emotional faces", "angry face", "sad face, "happy face" etc).

Et alternativ er å lage ferdig en slik samling av bilder i en elektronisk fil og sende til deltakerne via mail som de åpner via PC eller mobil. Det sparer deg for arbeidet med å klippe og lime ferdig en kortstokk, men gir noen begrensninger i det prosessmessige.

Gjennomføring:


2+1 1: Definer problemstillingen eller utfordringen dere skal arbeide med slik at den er tydelig for alle.

2: Del inn i grupper og del ut 5-10 kort til hver gruppe.

3: Gruppene genererer kreative ideer og innspill basert på assosiasjoner de får fra de ulike kortene.

4: Innspillene skrives fortløpende ned (på post-it-lapper eller PC)

5: Ideer deles, evalueres, prioriteres og arbeides videre med


Tilbake