Garantert mislykket

Ved oppstarten av en samling - som gjerne starter med en "starter" - skal dere sammen finne noen gode spilleregler og intensjoner for hva som skaper en god samling. Dette gjøres på en morsom, involverende og engasjerende måte. 

Del ut skrivesaker til hver enkelt og start med å be dem skrive ned innspill til følgende problemstilling:
”Hva kan jeg gjøre for å forsikre meg om at denne samlingen blir fullstendig unyttig for meg?”

Be deltakerne individuelt skrive minst 5 egne tanker omkring dette. (To minutters frist). Etter ca. ett minutt avbryter du den negative brainstormingen snur om en ny flip og gir deltakerne følgende spørsmål å svare på:
”Hvilke personlige tanker og holdninger vil redusere verdien av samlingen for meg?”

Etter ytterligere ett minutt:
”Hva bør du si til deg selv for å forsikre deg om at samlingen blir garantert mislykket?”

Og ett minutt til:
”Hvordan bør forholde deg til de andre deltakerne for å sabotere samlingen mest mulig?”

Og siste runde:
”Hvordan bør du forholde deg til fasilitator for å sikre at du lærer minst mulig?”

Gi deltakerne ytterligere to minutter til å fylle på gode ideer på arket sitt. Bryt av og skriv hver av de fem spørsmålene på en flipover/ PC og be om innspill. Skriv ca. ti innspill på hvert spørsmål før du går videre.

Når du har gjort dette forklarer du at formålet med øvelsen selvsagt ikke var å finne ut hvordan dere skaper en mest mulig mislykket samling, snarere det stikk motsatte: Hva skaper en god samling… Som mennesker synes vi imidlertid ofte det er morsommere og mer engasjerende og se på hvordan vi mislykkes enn lykkes. Oppgaven videre blir derfor å snu de negative strategiene til positive. For hvert enkelt punkt snurt du utsagnet fra å være en negativ strategi eller ide til å bli positiv. Dette flipper du opp på samme flipover eller på en ny. Øvelsen avsluttes med av hver enkelt plukker ut tre punkter som skal være vedkommendes bidrag til en vellykket samling. Disse skrives ned på papiret og deles med sidemannen. Denne læringskontrakten kan benyttes som en evaluering ved endt samling på egen innsats.

Alternative gjennomføringer:
To alternative tidspunkt å bruke denne øvelsen på kan være etter en kraftig lunch eller ved samlingens avslutning ved å stille følgende spørsmål:
- ”Hvordan forsikrer du deg nå at du blir sløv, ukonsentrert og uoppmerksom?”
- ”Hva kan du gjøre for å sikre deg om at at det du har lært på samlingen ikke blir brukt når du kommer tilbake til ditt daglige virke?”
 
Tilbake