Flersanselig kreativitetstur


Sansene våre betyr utrolig mye for vår kreativitet. Det er som oftest ett eller annet sanseinntrykk som starter en tankerekke som leder frem til en kreativ ide. Hovedsaklig er det tre av sansene våre som vi benytter mest: den visuelle (vi ser), den auditive (vi hører) og den kinestetiske (vi berører). Men også lukt- og smakssansen kan knyttes nært til kreative sanseopplevelser. Les mer om hvordan sansene våre fungerer her. Vi vet også at ulike mennesker har ulike preferanser når det gjelder hvilke sanser vi ønsker å benytte for å samle informasjon og sanseinntrykk, og intensjonen bakk denne øvelsen er at man skal benytte alle sansene for å komme opp med nye gode ideer.


Denne øvelsen krever en del forarbeid av deg som prosessleder. Du skal kort og godt skape et rom med mange sansebaserte inntrykk som stimulerer kreativiteten. Noen ideer om hvordan du kan gjøre dette:


Visuelle inntrykk
: Lag et galleri av bilder som du henger opp på veggen. Forsøk å finn fargesterke- / sort-hvitt og med sterke uttrykk som gjerne provoserer litt i sin uttrykksform. Dette kan være bilder av natur, mennesker, aktiviteter, stemninger eller ting som får den enkelte til å tenke og assossiere. Bildene finner du typisk på nettet og i blader og aviser. Forsøk å finn 20-30 bilder. Et alternativ er også å legge mindre bilder hulter til bulter på et bord slik at deltakerne må plukke dem opp for å se på dem.


Auditive uttrykk
: Bruk PC’en din og lag en spilliste med musikk fra ulike sjangre. Dette kan eksempelvis være rock, jazz, pop, hip-hop, klassisk osv. Låtene kan være en blanding av instrumental musikk og låter med vokal/ tekst. Spill musikken mens deltakerne vandrer rundt i rommet. (Gjerne i korte musikksekvenser).


Kinestetiske inntrykk:
De kinestetiske inntrykkene fungerer desidert best når vi fjerner synssansen. (Når vi ser en ting vet vi ut fra erfaring hvordan det vil føles å ta på den). Dette kan gjøres ved at deltakerne får bind for øynene eller at tingen som skal berøres «gjemmes» slik at man ikke ser den. Finn frem en variasjon av teksturer som er harde/ myke, kalde/ varme, har ulike former osv. Her kan du muligens trenge en medhjelper. Et alternativ til bind for øynene er å finne ting som er "spesielle" å ta på og som kan plukkes fra hverandre og settes sammen. Eksempler på dette kan være leire og Lego.


Luktbaserte inntrykk:
Også duftmessige inntrykk fungerer best når man ikke kan se hva man lukter på, men her er det også fullt mulig å legge inn ulike lukter i rommet. Eksempler kan være appelsiner, løk, kaffe, blomster o.l. Bind for øynene kan også her være et alternativ.


Smaksbaserte inntrykk: Her er det smakssansen som skal få prøve seg, og den befinner seg i våre smaksløker påp tungen. Vi har 4 lett gjenkjennelige smaker (den 5 umami tar vi ikke med): Søtt, surt, bittert og salt. Forsøk å finn en eller flere gode eksempler på hvert av dem. Dette kan både være spiselig og drikkelig. 


Du gjennomfører øvelsen på følgende måte:


1. Del deltakerne inn i mindre grupper på 4-7 personer som hver sitter rundt et eget bord.
2. Definer oppgaven: Gi deltakerne eller hver av gruppene en oppgave de skal arbeide med. Dette kan være nesten hva som helst fra hvordan de kan forbedre samarbeidet i organisasjonen til hvordan et produkt eller tjeneste kan forbedres.

3. Start musikken og be deltakerne vandre rundt i rommet og notere ned innspill og tanker etterhvert som de ulike sanseinntrykkene trigger tanker og ideer hos dem. De skal ikke snakke med hverandre, men kun konsentrere seg individuelt om hvilke inntrykk og tanker som trigges. Deltakerne bør bruke minst 10 minutter med «stille vandring» for å slappe av og åpne for sanseinntrykk. (De første minuttene vil ofte gå til å kikke på hverandre og le litt av dette som føles veldig unaturlig, men etterhvert slapper man av og konsentrerer seg om øvelsen).
4. Deltakerne skal skrive ned alt som faller dem inn. Tanker, minner og sammenhenger som kobles til bilder/ musikk/ teksturer og lukter, egne følelser, stemninger og erfaringer som knyttes mot sansebaserte stimuli.

5. Etter at de sansebaserte inntrykkene er samlet inn på individuell basis, samles gruppen for å utveksle sine inntrykk og ideer og de skal sammen velge ut de tre beste ideene som de så presenterer for de andre gruppene.
6.  Ideer deles, evalueres, prioriteres og arbeides videre med. Tilbake