Fiskeben-diagram


Historien vet å fortelle at denne metodikken ble utviklet av General Motors R&D-direktør Charles Kettering etter at han i bilens tidlige barndom nesten brakk armen da han sveivstartet motoren på bilen sin. Noen dager senere døde en god venn av ham da han utførte samme aktivitet. Da fant han ut at det var på tide å gjøre noe med problemet. Sint og nedfor satte han seg ned og laget en liste over ti ting som måtte løses før biler kunne startes automatisk. Han rangerte punktene fra den enkleste til den mest komplekse hindringen for å løse dette problemet, og startet så å løse dem - en av gangen. Resultatet ble hans første innovasjon, en selvstarter for bil. Denne fremgangsmåten ble kjent som fiskeben-diagrammet.


Uttrykket "du ser ikke skogen for bare trær" er kjent ordtak. Det beskriver en situasjon som blir så kompleks og uoversiktlig at man ikke klarer å skille detaljene. I mange tilfeller vil det være slik at en problemstilling virker så overveldende at vi ikke vet hvor vi skal begynne for å løse den. Et problem har som oftest flere underliggende delproblem, og her handler det om å dele, sortere og prioritere problemstilligen i håndterbare deler. Vi kan gjerne benytte en annen metafor om at vi kan ikke "sluke en hel kamel", men vi partere kamelen og spise den i deler - over tid. Nettopp denne logikken ligger bak et fiskebens-diagram.  


Et fiskebensdiagram er en enkel med effektiv måte å bryte ned en problemstilling på. Den har følgende steg:


1. Definer problemstillingen/ utfordringen.


2. Identifiser og list opp de viktigste hindringene man står overfor.


3. Sorter hindringene etter kompleksitet. (Fra vanskelig til enkel).


4. Lag en vertikal linje som er ryggraden. Skriv problemstillingen i bunnen av linjen. (I fiskens hale).


5. Tegn horisontale linjer som representerer fiskeben. Fyll inn en hindring for hvert ben, med den enkleste i halen (bakerst) og de vanskeligste mot hodet (forrest).


6. Lag arbeidsmål av de horisontale hindringene og følg opp etterhvert som problemer løses.   


Via denne teknikken synliggjøres hindringene, og man kan lage positive mål for å løse (fjerne) dem. Ved at hindringer visualiseres skapes en fokus og engasjement for å gjøre noe med problemene, og målformuleringer gjør det mulig å følge opp på en konstruktiv måte. Om ønskelig kan det synliggjøres hvilken ansatt eller enhet som bidrar eller kommer med ideer til løsning, og kanskje er en liten feiring på sin plass etterhvert som fiskeben løses og dermed fjernes fra diagrammet. Poenget er å ikke forsøke å løse alle problemer på en gang, men ta utfordringene en for en inntil hele problemstillingen er løst.


Et eksempel på bruk av et fiskebensdiagram på problemløsning: La oss anta at vi får en utfordring at vi skal redusere vannforbruket i en by med 20%. Hvordan kan dette gjøres? Via en innledende brainstorming kommer man frem til seks områder som bruker mye vann og som kan bidra til en slik reduksjon:


- Vannforbruk i toaletter
- Dusjer og badekar
- Klesvask
- Bilvask
- Svømmebasseng
- Vanning av plener


Fiskebensdiagrammet blir dermed seende slik ut:


Fiskebensdiagram
Og løsningen på de ulike områdene kan se slik ut:

- Toaletter: Sette krav om at alle toaletter skal ha spyle-knapp for hel og halv sistrine.
- Dusj/ bad: Krav om sparedusj i alle boenheter.
- Klesvask: Vannrabatt på bruk nattestid for å få utjevnet forbruk gjennom døgnet.
- Bilvask: Utvikle en løsning hvor oppsamlet dusj- og badevann kan benyttes til bilvask.
- Vanning av plen: Ekstraskatt for vannforbruk over en viss mengde basert på familiestørrelse.
- Svømmebasseng: Utvikling av bedre renseteknologi som gjør at vannet kan skiftes med lengre mellomrom


Tilbake