En historie blir til

Denne øvelsen er designet for å vise at en gruppe kan skape noe sammen og vise viktigheten av at alle deltar i denne prosessen. Vider er formålet å skape trygghet og tillit i gruppen før en går videre med andre aktiviteter. Øvelsen egner seg godt som en oppstartsøvelse eller icebreaker, gjerne i forbindelse med at gruppen skal i gang med kreative prosesser.

Øvelsen starter med at du ber deltakere stille seg i en sirkel. Deretter gir du instruksjoner om at gruppen nå skal lage en historie og at historien skal bli til mens øvelsen pågår. (Gruppen skal lage en improvisasjonshistorie). Hver enkelt skal bidra med ett ord hver gang, gjerne det første som faller en inn når historien går sin gang. Men ordet som velges skal passe inn med forrige ord eller historien generelt.

Du starter historien med typiske gode startord som: ”En gang...”, Noen ganger...”, ”I går...”, ”Neste uke...”, ”Historien...”, ”Ganske vanlig/ uvanlig...”. (Eller bruk din frie fantasi!).

Du utpeker den som sier første ordet etter deg, og deretter vandrer historien rundt ringen ved at den som står til høyre for den som sa siste ord fortsetter fortellingen. Oppmuntre alle til å vise engasjement og innlevelse i måten de sier sine ord på. (Tenk teater). Fortsett til historien på en måte er ferdig eller til at alle har deltatt med 3 til 5 ord. Hvis det skjærer seg så gjør et nytt forsøk.

Gode spørsmål til gruppen i etterkant: Hvordan føltes det å være kreativ på direkten? Hvordan falt ordene ned i hodet – prøvde du å planlegge eller ble det rent spontant. (Prøvde du å lage en struktur eller ta det helt på sparket?). Hva var viktigst for deg: Å skape flyt i prosessen eller lage en god historie? I hvilken grad følte du at du åpnet for å være kreativ? Hvor enkelt er det å være kreativ i gruppen? (Åpent komme med innspill). Er det noe i gruppen som hindrer deg i å åpne opp tankene og fritt komme med innspill?  

Tilbake