Copy Cat

Å kopiere andre klinger dårlig i de flestes ører. ”Kopier er dårligere enn orginalen”, ”Ulovlig kopiering”, ”Kopiering skaper ikke konkurransefordeler” er velkjente fraser. Men i det kreative univers kan kopiering ha sin misjon, så lenge dette dreier seg om å kopiere ideer og grunnleggende tankegang fra andre områder og produkter. Øvelsen Copy Cat handler om å overføre ideer fra andre – og ikke direkte sammenlignbare – produkter til ditt eget. Et eksempel er hvordan PC’en og mobiltelefonen i det siste tiåret har lært av hverandre og utviklet brukerfunksjonalitet basert på hverandre. PC-brukere fikk gratisprogrammet Skype, mens Apple og andre utviklet avansert internettfunksjonalitet via sine smart-telefoner.  

1. Start med et eksempel på hvordan en ide kan skapes gjennom andre. Skisporten har utviklet seg utrolig mye i løpet av de siste årene. Fellesstarter, kombinasjonen klassisk/ skøyting med skibytte under konkurranser, sprintrenn og lignende er en kraftig utvikling fra tidligere tiders klassiske langrenn. Her har skisporten evnet å lære og ta til seg impulser fra andre idretter som gjør at den evner å utvikle seg og bli stadig mer populær. For å dra denne videre: Be gruppen som et eksempel brainstorme litt om hvilke kreative ideer som kan utvikles ved at skisporten lærer av fotball. Tenkt bredt: Rammen rundt arrangementet, regler, arenaen, resultater... Skriv de første innspillene på en flipover for å få prosessen i gang. Skap rom for kreativ tenkning!


2. Hver gruppe velger seg deretter et produkt eller en tjeneste som de ønsker å jobbe med. Dette bør være noe de har relativt god kjennskap til. Har gruppene reelle problemstillinger fra sin egen hverdag er dette det desidert beste. Ønsker man kun å vise øvelsen eller bare ha litt kreativ moro, kan man gjerne være litt gal og lage uvanlige og morsomme vinklinger og oppgaver.

 
3. Deretter skal gruppen ”låne” ideer fra et annet – men ikke direkte sammenlignbart – produkt eller tjeneste. Brainstorm over forretningsmodell, utseende, egenskaper, funksjonsområde – you name it! Hver ide som kommer opp skrives på en post-it-lapp og festes slik at alle kan se det. Oppgaven er enkel: ”Hvilke gode ideer popper opp når vi relaterer det ene med det andre?”


4. Til slutt presenteres den enkelte gruppe sitt arbeid i plenum. Hvis de har jobbet med en felles oppgave må du som prosjektleder notere stikkord på en felles flipover eller PC. Har gruppene jobbet med en reell problemstilling er det viktig at prosessen føres helt i mål ved at gruppen blir enige om hvem og hvordan innspillene tas med videre i et praktisk arbeid.Tilbake