Cafe Trigger

Bruksområder: Denne øvelsen er et gruppearbeid hvor man hurtig oppnår involvering, engasjement og kreativitet på en rask, effektiv og motiverende måte. Det bør minst være 4 grupper, mens antallet grupper oppover er nærmest ubegrenset. Det er to personer på hver gruppe, og hvert bord blir enige om hvem som er A og B. Gruppene kan arbeide med nær sagt hva som helst når det gjelder tema eller oppgaver.


Forberedelse: Som prosessleder må du definere hvilke problemstillinger/ utfordringer de ulike gruppene skal arbeide med. Det kan være lurt å ta en prat med de som eier problemstillingen (en leder eller en avdeling?) for å få innspill til hva det skal fokuseres på.


Oppsett: Prosessleder setter på forhånd opp småbord i lokalet (cafèbord) hvor det sitter to og to deltakere ved hvert bord. (De blir enige om hvem som er A og B).
På hvert enkelt bord ligger det en flip-over-ark og tusjer i flere farger. Oppgaven gruppen skal arbeide kan være skrevet på flip-over-arket på forhånd, eller deles ut som et "menykort" når oppgaven starter.


Gjennomføring:

Alternativ 1:
Konkretiser en oppgaveformulering. Utsett deltakerne for en trigger. En trigger kan være alle typer av inntrykk: En film, et bilde, musikk, en tekst, et åpent spørsmål osv. Denne triggeren kan være helt fristilt fra temaet (ikke ha noen sammenheng med oppgaven) eller være direkte knyttet til oppgaveformuleringen. Deltakerne starter så å arbeide ut fra inntrykket fra triggeren. Etter et bestemt tidsintervall rullerer deltakerne ved at alle A'er reiser seg og går til et nytt bord. (B'ene blir sittende). Etter en rotasjon får hver av deltakerne 1 minutt til å oppdatere inntrykk så langt. (Dette kan være oppsummering fra siste samtale, hva vedkommende har oppfattet som viktigst så langt, kort sagt hva man ønsker å formidle fra prosessen så langt som er viktig).


Alternativ 2:
Bordene settes i en rundkrets. (Fortsatt sitter det 2 og 2 ved hvert bord - en på innsiden av ringen og en på yttersiden av ringen ved hvert bord).

1. Rotasjon: De som sitter i innerkretsen roterer en gang til venstre og presenteres for arbeidet som er gjort. Det nye paret får en ny trigger og arbeider videre på ideen ved bordet ut fra dette.

2. Rotasjon: De som sitter i ytterkretsen roterer en gang mot venstre (merk at venstre for innerkrets og ytterkrets er to forskjellige veier), presenteres for den nye ideen og prosedyren gjentas men en ny trigger.

3. Rotasjon: De som sitter i innerkretsen roterer en plass mot venstre og prosessen fortsetter. Gjenta dette så mange ganger du finner det formålstjenlig.


4. rotasjon: Øvelsen avsluttes ved at ytterkretsen roterer tilbake til utgangspunktet og sammen men den opprinnelige partneren utarbeides en endelig fremstilling/ oppsummering av ideen.Tilbake