Brainstormingsstafett

Skape en energisk brainstormingsseanse i en konkurranseramme, samtidig som man kreerer en situasjon hvor kreative innspill ikke hindres av motforestillinger og ”negative tanker”. Videre vise at god planlegging er et viktig element før man starter å arbeide. Øvelsen har en motiverende ramme for å tenke nytt. Denne øvelsen egner seg best for små grupper, og du trenger flipoverark, noen post-it blokker og tusjer/ penner. Fasilitator trenger flipoverark, maskeringstape, en fløyte, enn premie (valgfritt) og musikk. En brainstormingsstafett krever også godt med golvplass, helst et ryddet golv som måler minimum 10 x 10 meter (selvsagt avhengig av hvor mange som er med).

Øvelsen gjennomføres på følgende måte:

1.    Du trenger et rom med god plass hvor folk kan løpe og bevege seg fritt. På begge sidene av rommet lager du en linje med maskeringstape som er ca. 7-8 meter lang. Det bør være ca. 1,5 meter fra linjen og til nærmeste vegg. Ved den ene linjen – som er startpunktet hvor teamet skal stå - legger du ut post-it-lapper og noe å skrive med. Men, du skal IKKE si noe om at disse kan brukes eller hva de skal brukes til. Dette skal deltakerne finne ut selv.


2.    Plasser flipoverark for hver enkelt gruppe på den andre siden av rommet, enten på et stativ eller limt opp på veggen slik at de er lette å skrive på. Avstand mellom linjen og flipover bør være minimum 7 meter. (Det må være noen meter å løpe på).


3.    Plasser deg selv på siden av deltakerne og lag et flipoverark hvor du skriver. ”Brainstorming-stafett” som overskrift og med følgende tekst: ”Eneste regel: Kun en person fra hvert team kan til enhver tid stå på samme side av streken som flipoverarket. Resten av teamet skal befinne seg på startstedet (mellom vegg og linje på den andre siden av rommet”). Hvis deltakerne begynner å spørre om reglene henviser du bare til at det kun er en regel, den du har skrevet.


4.    Som fasilitator må du på forhånd ha definert hvilket tema dere skal fokusere på. Deretter forbereder du en liste med stikkord som blir ulike ”etapper” av stafetten. Den kanskje mest krevende delen av denne øvelsen er for deg som fasilitator å komme opp med riktige stikkord som trigger prosessen.  Et tips kan være å benytte øvelsen splitt og del til å finne stafettetapper.


5.    Opplys deretter om hva konkurransen går ut på: ”List så mange ideer som mulig på gruppens flip, basert på innspill/ områder fra fasilitator”. Start med følgende eksempel: Dere skal skaffe flere tilskuere til hjemmekampene til et basketballag. Du forklarer at du gjennom øvelsen vil rope ut noen stikkord og ved hvert nytt stikkord skal gruppe brainstorme mest mulige ideer omkring nøkkelordet. Eksemplet med basketballkampen kan være: Reklame for kampen, billetter, kampstart, gjennom selve kampen, pauseunderholdning, servering, annet. Bruk gjerne dette eller et lignende eksempel og gå gjennom øvelsen for deltakerne. Bruk musikken til å skape en intens stemning, og til å lage problemer for gruppene hvis de starter å rope til hverandre over gulvet.


6.    Deretter starter du den reelle øvelsen, og roper løpende ut et nytt stikkord når gruppene starter å gå tom for ideer. Når du er kommet til siste stikkord, avslutter du øvelsen og det totale antall ideer fra hver gruppe oppsummeres ved bruk av post-it-lapper. Gruppen som har flest ideer vinner en premie. En annen form for premiering kan være å la gruppene presentere sine ideer, og deretter lar du de andre gruppene premiere den beste ideen slik de ser det til de andre gruppene. Den ideen som får flest stemmer premieres.


Tilbake