VISUALISERING (dypavspenning)

Hva er en visualisering?

En visualisering er en seanse der en prosessleder ber deltakerne se for seg situasjoner inne i sitt eget hode i en avslappet tilstand. Man skaper altså indre bilder på bakgrunn av instruksjoner og spørsmål. Formålet er å aktivere underbevisstheten og høyre hjernehalvdel til å bidra kreativt. Bruksområdene vil typisk være å la underbevisstheten arbeide med kreative innspill, og gi hjernen ro til å tenke igjennom ting i alfabølgetilstand

En visualisering har normalt tre deler:

a) Avslapning: Å sette seg selv i stand til å aktivere underbevisstheten/ høyre hjernehalvdel.
b) Selve visualiseringen: Hva prosesslederen ønsker at deltakerne skal fokusere på.
c) Samtalen i etterkant: Hva fikk den enkelte ut av visualiseringen? Hvilke ideer og tanker dukket opp?

 Hjelpemidler:

Gode stoler å sitte på eller et godt golv å ligge på. Rolig musikk egnet for avslapning.

 Forberedelse til visualiseringen:

Hva ønsker prosesslederen å fokusere på? (Hva er hensikten: Hva skal komme ut av visualiseringen?)

Hvilket rom ønsker prosesslederen å ta gruppen med i? Hvilke rammer passer for visualiseringen. En dag på jobben om tre år? En avslappende sommerdag? Som deltaker i en eventyrfortelling? Som deltaker i en historisk hendelse? Som prosessleder må du skape et rom for å oppdage. Skriv gjerne et manus på forhånd, men lær det mer eller mindre utenat.

Bestem deg for hvorvidt du ønsker å gjennomføre en:

Ledet visualisering: Prosessleder er rimelig konkret på hva han ber deg gjøre, for eksempel: Tenk deg at du befinner deg på Karl Johan en vakker sommerdag, og her treffer du en gammel skolekamerat du ikke har sett på mange år……

Åpen visualisering: Prosessleder stiller langt åpnere spørsmål, for eksempel: Tenk deg at du på en vakker sommerdag drar til et sted hvor du virkelig kan slappe av. Her treffer du en person du liker å snakke med……

I en ledet visualisering er prosessleder langt mer konkret i hva han ber deltakerne tenke igjennom. Fordelen er at prosessleder kan styre tankeprosessene i en retning han ønsker innspill på i etterkant, mens ulempen er at desto mer konkrete bilder du ber hver enkelt se for seg, desto vanskeligere kan det være for enkelte å "se for seg" bildet. Etter hvert som mennesker blir dyktige til å visualisere kan slike seanser bli langt mer ledede.

 

Gjennomføring:

Prosessleder starter musikken og ber alle finne en behagelig sitte eller liggestilling. (En stilling som gjør at du virkelig kan slappe av i hele kroppen. Hvis en velger å sitte bør en ha ryggen godtinn i stolen, god ryggstøtte, begge beina på golvet og hendene på knærne eller i fanget. Løsne om nødvendig på klær, ta av briller osv. (Dette gås igjennom med deltakerne på forhånd).

Prosessleder guider deltakerne gjennom en avspenningsøvelse. Et eksempel på dette kan være at alle nytter alle musklene i kroppen ha hardt de kan og teller rolig til 5. Dette kan gjentas noen ganger. Deretter guider prosessleder deltakerne gjennom avspenning av muskelgrupper fra fot og opp til hode (hjernen). Først slapper vi av i tærne, deretter i hele foten, så leggene, og beveger oss deretter til lårene…….osv. Noen velger å tone ned musikken etter denne avspenningsseansen, og la kun sin egen stemme bære visualiseringen. Andre foretrekker å la musikken stå på hele tiden.

Du er nå klar for selve visualiseringen. Understrek før du starter at den enkelte har full frihet til å avbryte visualiseringen når en selv måtte ønske det. Si også i fra om at hvis noen kun ser sort (intet bilde) er dette helt OK. Fortsett bare å slappe av og vær med på en måte som behager deg selv.

Guide deretter deltakerne inn rommet du har forberedt og gi instruksjoner og still spørsmål med en rolig, avslappet, dyp og klar stemme. Det er viktig at du som prosessleder selv utstråler ro. Snakk i et roligere tempo etter hvert som du kommer utover i visualiseringen. Vær bevisst på at du setter alle sansekanalene i bruk ved å guide vedhjelp av hva en ser, hva en hører, hva en føler, hva en lukter og smaker. NB! Understrek friheten til å avbryte på ethvert sted i visualiseringen ved ubehag.

Avslutning. Ta deg god tid og instruer alle om å komme tilbake på en måte og i et tempo som passer den enkelte. "Du drar nå tilbake til her vi befinner oss i dag i et tempo og på en måte som passer deg. Hvis du har møtt mennesker, ta farvel!"

 

Noen eksempler på hva en visualisering kan brukes til:

Som et innledende innspill til fremtidsbilder i tilknytning til visjons-, strategi- eller prosjektarbeide. En enkel fremgangsmåte er som følger:
- Gjennomgå den enkeltes visualisering. Dette kan skje ved fortelling, tegning, modellering i leire osv. Prosessleder bør skrive stikkord på flip-over.
– Prosessleder hjelper gruppen med å finne hva som er felles i de individuelle visualiseringene. Dette danner et naturlig utgangspunkt for videre arbeide, for eksempel med å tegne en felles visjon sammen i gruppen.

Som avslapning i forkant av et krevende arbeide, som avslutning på en krevende dag, eller som en totalevaluering av en samling eller et kurs. Brukes visualisering som en oppsummerende metode knyttes guidingen typisk til en refleksjon over hva du har lært og erfart, og hva du tar med deg videre til praktisk hverdag.

Brainstorming. Metoden egner seg godt til å koble til underbevisstheten til kreativt arbeide.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

3M-metoden

Meny verktøykasse

Stor mind-map