KARTLEGGING AV EGEN SANSEPREFERANSE-REKKEFØLGE

ã Stein Tore Nybrodahl.

DIREKTE TIL SPØRRESKJEMA: TRYKK HER.

Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser:

Syn - (Visuell sansekanal)
Hørsel - (Auditiv sansekanal)
Følelse/ berøring - (Kinestetisk sansekanal).
Smak
Lukt

For å forenkle dette legger vi smak og lukt inn i følelse/ berøring slik at vi har tre hovedkanaler for å ta inn informasjon: Visuelt (V), auditivt (A), og kinestetisk (K). Fra disse tre begrepene springer begrepet VAK frem.

Hvis du tenker deg om er det kun via sansene dine at du har mulighet til å ta inn informasjon til din egen hjerne. Og på samme måte som vi har preferanser for hvilken hånd vi skriver med, har vi en preferanse for hvilken sansekanal vi foretrekker å ta inn informasjon på. Enkelt sagt foretrekker noen å se det, andre høre det/ lytte/ diskutere, mens atter andre vil gjøre det/ ta på ting. I en skolesituasjon vil dette si at noen foretrekker å se ting skrevet på tavla eller på en overhead, noen foretrekker å få det fortalt og lytte til informasjonen, mens andre lærer best ved selv å gjøre det.

Alle har vi en prioritert rekkefølge på hvilken sansekanal vi er dyktigst til å ta inn informasjon på, og det er denne vi trener mest og er flinkest til å benytte. Men som ellers i livet blir vi mindre dyktige på ting vi ikke trener så mye på, så når en sansekanal blir preferert, blir de andre forsømt og vi håndterer dem ikke like godt. Dette vil si at enhver person har en rekkefølge på sansekanalene visuell - auditiv - kinestetisk som er en 1.- 2. og 3. preferanse. La oss ta to eksempel:

Person A har preferanserekkefølge KVA: Dette vil si at vedkommende har sin 1. preferanse for å gjøre ting, og ta inn informasjon ved å føle og ta på ting. Å ta inn informasjon gjennom synskanalen kommer på annen plass, mens høre/ lytte kommer til sist.
Person B har preferanserekkefølgen AVK: dette vil si at vedkommende primært foretrekker informasjon gjennom å høre/ lytte, dernest å se det, og til sist gjøre det - føle/ berøre.

Det kan ofte være vanskelig å finne sin egen preferanserekkefølge. Dette skjemaet er kun et hjelpemiddel til å starte letingen i seg selv. Dette kan være starten på en bevisstgjøring omkring dine egne innlærings- og informasjonspreferanser, og en videre søken i å bli bedre kjent med seg selv.

Utfylling av skjemaet:

På hvert enkelt spørsmål gir du:

3 poeng til den setningen som passer best for deg

2 poeng til den nestbeste beskrivelsen

1 poeng til den setningen som passer dårligst

 

FOR Å KOMME DIREKTE INN PÅ SPØRRESKJEMAET: TRYKK HER.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

opp.gif (1348
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Test mentale modeller

Meny verktøykasse

Toppen av siden

Intelligenstest