TRUST-WALK

Formål:
Øve tillit/ trygghet/ intimitet, og tore å slippe kontroll. Fysisk aktivitet.

Antall deltakere:
Minimum 10-12 personer, helst flere. Kun rommets størrelse begrenser antall deltakere.

Tidramme:
10-minutter.

Gjennomføring:

 1. Hele gruppen former en så stor sirkel som rommet tillater. En person blir valgt ut, og får beskjed om å lukke øynene.
 2. Vedkommende blir snurret rundt noen ganger og gitt et forsiktig "puff" og sendt tvers over sirkelen. En person tar imot ham eller henne, snurrer vedkommende rundt og sender på nytt vedkommende over til et nytt sted i sirkelen. Den som er inne i sirkelen vandrer over sirkelen til han blir tatt i mot, hele tiden med øynene lukket og tillit til at de andre tar imot ham/ henne.

     3.  Etter noen runder byttes rolle, helt til alle har vært inne i sirkelen.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Trustfall

Meny verktøykasse

Rekkemassasje