TRUST-FALL

Formål:
Øve tillit/ trygghet og intimitet. Tore å slippe kontroll. Fysisk aktivitet.

Deltakere:
8-12 deltakere.

Tidsramme:
10 minutter.

Gjennomføring:

Øvelse 1: På golv.

 1. Stå sammen i en tett sirkel. En person stiller seg i midten, og får beskjed om å lukke øynene og folde hendene i kryss over brystet slik at de ligger på egne skuldre. Deretter skal vedkommende overlate kontrollen til de som står omkring seg ved å la seg falle ut mot sirkelen med "stiv kropp", og la deg dytte/ bli rullet rundt i sirkelen. (Tillate seg selv å lene seg i alle retninger mot de som utgjør sirkelen).
 2. Etter ett minutt byttes plass. Når alle har vært igjennom øvelsen kan en kort reflektere i plenum om hvordan opplevelsen var å oppgi kontroll og gi tillit.

Øvelse 2: Stående på en stol/ bruskasse:

 1. Her står en person oppe på en stol eller en bruskasse eller lignende. Vedkommende skal deretter la seg falle fremover eller bakover mot de andre i gruppen som står og tar i mot ham/ henne. Øynene er lukket, og hendene er enten foldet over brystet eller holdes rett ned ved siden. (NB! Gi beskjed om at den som faller ikke slår ut med armene i panikk. Dette kan føre til at gruppen som tar i mot, får seg en ubehagelig overraskelse).
 2. Bytt plass etter hvert som alle faller. (Denne øvelsen bør helst være frivillig!). Avslutt med en eventuell refleksjon om hvordan det var å la seg falle uten selv å ha kontroll og stole på at de andre tar i mot deg.

 

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Tripp trapp tresko

Meny verktøykasse

Trustwalk