TRIPP, TRAPP, TRESKO....

Formål:
Skape bevegelse, vise nødvendigheten av samarbeide, bryte opp en teoretisk del, innledning til stoff omkring teamarbeide. Kort sagt: En aktivitet når en ønsker litt lek og moro!

Antall deltakere:
Minst 10, høyst 20 deltakere.

Tidsramme:
10 - 15 minutter.

Gjennomføring:

Alle deltakerne lukker (eller får bind for) øynene, og det er forbudt å snakke sammen under denne leken. Prosessleder gir nå deltakerne beskjed om å bevege seg rundt i lokalet, til at ingen lenger vet hvor noen står.

Deltakerne skal nå organisere seg i en rekke, slik at den laveste står foran og den høyeste bakerst. (Deltakerne skal altså organisere seg i en rekke etter høyde).

Leken er slutt når deltakerne tilkjennegir (på spørsmål fra prosessleder) at de mener at de har løst oppgaven.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Tegn deg kjent

Meny verktøykasse

Trustfall