TEGN DEG KJENT

Formål:
Bli bedre kjent og skape fysisk aktivitet/ energi. Denne aktiviteten passer godt som en oppstart hvor deltakerne ikke kjenner hverandre godt fra før.

Antall deltakere:
Flere enn 12, helst ikke over 20.

Tidramme:
Ca. 30 minutter.

Gjennomføring:

Gruppen deler seg i to grupper. (1’ere og 2’ere). 1’erne setter seg i ring på golvet med ryggen vendt mot hverandre. (Ansiktet til de som sitter skal vende ut av ringen). Et hvitt A3-ark legges foran dem på golvet. 2’erne finner/ velger hver sin fargeblyant/ fargestift og stiller seg foran en av dem som sitter i ring på golvet. (Fargestiftene må gjerne være i ulike farger).

Prosessleder gir deretter følgende instruksjon (og passer selv med tiden):

Du skal nå starte å tegne den som sitter foran deg.

Forsøk å få med typiske trekk hos den enkelte.

Etter 20 sekunder flytter 2’erne (de som tegner) en plass til siden i solens retning (mot høyre). De starter deretter å arbeide videre på tegningen sidemannen startet på. Etter 20 sekunder flytter man enda en plass i solens retning, og denne rulleringen blant de som tegner fortsetter til alle har bidratt med å tegne noe på alle 1’ernes ark. (Man er tilbake til utgangspunktet dvs. alle har tegnet noe på alle tegningene). NB! Merk at de som sitter i ring på golvet (1’erne) ikke gjør noe annet enn å sitte helt stille og lar seg tegne.

Når alle 1’erne har blitt tegnet skiftes det plass og det er 2’ernes tur til å sitte i ring og bli tegnet. Når alle har en personlig tegning skriver hver enkelt navnet sitt på den ferdige tegningen av seg selv.

Når alle har blitt tegnet setter gruppen seg sammen på stoler, og hver enkelt gir en kort presentasjon av seg selv, hva en arbeider med osv. Hver enkelt kommenterer også kort tegningen av seg selv og henger den opp på et synlig sted i rommet.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Reis opp

Meny verktøykasse

Tripp trapp tresko