HVORDAN FUNGERER VÅRE MØTER?

Dette vurderingsskjemaet kan benyttes i et team, hvor alle først individuelt fyller ut
sin oppfatning av teamets funksjon, for deretter å samle vurderingene (eksempelvis
skrive dem opp på en flip), diskutere innspillene og føre dette videre i en forbedrings-
prosess med henblikk på konkrete tiltak.

Vi snakker i munnen på hverandre. Hver snakker om "sitt" tema.   

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

En person snakker om gangen, og de andre er flinke til å lytte  og bygge videre på det som sies.
Jeg synes det er vanskelig å få forståelse for mine meninger og synspunkt i teamet.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Jeg synes det er lett å få  forståelse og gjennomslag for mine meninger og synspunkt.
Vi har problemer med å oppnå resultater i møtene.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Vi oppnår resultater i møtene våre.
Vi har problemer med å omsette beslutninger fra våre ledermøter til handling.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Vi er dyktige til å omsette våre beslutninger i ledermøtene til konkret handling.
Resultatrapporteringen fungerer dårlig.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Resultatrapporteringen fungerer godt.
Vi har lite struktur og orden på våre møter.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Vi har god struktur og orden på våre møter.
Vi har ingen metodisk fremgangs- måte for problemløsning.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Vi har en god arbeidsmetodikk og system i vår måte å løse problemer på.
Vi er dårlige til å holde tidplanen i våre møter.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Vi er gode til å holde tidsplanen for våre møter.
Møteledelse fungerer ikke godt i teamet vårt.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Møteledelse fungerer godt i teamet vårt

                                                           
                                                           

HVORDAN FUNGERER TEAMET VÅRT?

 

I teamet vårt fungerer ikke samarbeidet godt nok.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt fungerer samarbeidet godt.
I teamet vårt har vi en uklar rolle og ansvarsfordeling.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt har vi en klar rolle og ansvarsfordeling.
I teamet vårt er vi ikke flinke nok til å gi hverandre tilbakemeldinger.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt er vi flinke til å gi hverandre tilbakemeldinger.
I teamet vårt fungerer ikke intern kommunikasjon og informasjon godt nok.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt fungerer intern kommunikasjon og informasjon godt.
I teamet vårt kjenner vi ikke hverandre godt nok.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt kjenner vi hverandre meget godt.
I teamet vårt har vi ikke klare mål å arbeide med.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt har vi klare mål å arbeide med.
I teamet vårt har vi vanskelig for å vise til god måloppnåelse og gode resultater.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt kan vi vise til en god måloppnåelse og gode resultater.
I teamet vårt har vi en for dårlig kundefokus

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt har vi en god kundefokus.
I teamet vårt lærer vi ikke godt nok av hverandre

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

I teamet vårt lærer vi mye av hverandre.

 

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Bondesjakk

Meny verktøykasse

Spilleregler