REIS OPP Å STÅ

Formål:
Skape bevegelse, vise nødvendigheten av samarbeide, bryte opp en teoretisk del, innledning til stoff omkring teamarbeide. Kort sagt: En aktivitet når en ønsker litt lek og moro!

Antall deltakere:
Maks.10 pr. gruppe. (Men det kan være flere grupper).

Tidsramme:
10 minutter.

Gjennomføring:

Deltakerne setter seg i en ring på golvet og tar tak i hverandres hender. Alle deltakerne sitter med føttene vendt rett inn mot sentrum av ringen.

Uten å bøye knærne skal alle i ringen reise seg opp å stå.

Ingen må slippe sidemannens hender eller endre sin posisjon i ringen.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

En kreativ presentasjon

Meny verktøykasse

Tegn deg kjent