EVALUERING: MIN OPPRIKTIGE MENING….

Formål:
Evaluere kurset og bidra til ærlige tilbakemeldinger til prosessleder. Skape en refleksjon
hos den enkelte om hva som har vært det personlige utbytte av kurset.

Antall deltakere:
Likt antallet kursdeltakere.

Tidsramme:
15 – 20 minutter.

Gjennomføring:

Prosessleder setter to flipover-stativ et sted i rommet. På stativene står det henholdsvis:

"Dette har jeg satt spesielt pris på ved dette kurset…."

"Her er noen forslag til hvordan kurset kan bli enda bedre…."

Prosesslederen forteller deltakerne at han/ hun nå går ut av rommet og lar dem få 10 minutter for seg selv for å gi en evaluering av kurset. Det er viktig med en oppriktig tilbakemelding, og at de skriver sine tilbakemeldinger på en så konkret måte som mulig.

Etter at de 10 minuttene har gått kommer prosesslederen inn igjen, og leser/ oppsummerer det som står på flippene. Han eller hun kan stille spørsmål til forståelsen av kommentarene, men har ikke lov å gå inn i selve tilbakemeldingene. Husk å takke deltakerne for deres forslag og vurderinger!

meny.gif (592
                  bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Meny verktøykasse Evaluering: lært og erfart