EGENTEST FOR MENTALE MODELLER. (Noen filtre som vi til daglig benytter).

Dette er en liten "test" som du kan fylle ut for å finne dine preferanser for noen av de "filtre" (mentale modeller) du til daglig benytter. "Filtrene" det her er snakk om er mentale modeller på et overordnet nivå. Testen er omarbeidet til norsk fra Sue Knights bok: "NLP at work: The difference that makes a difference in business"). Desverre er ikke denne testen laget i et slikt format at du kan ta den direkte på nettsiden, så du må lage en print og score den manuelt i etterkant...

Svar på spørsmålene nedenfor. NB! Det er ikke noe rett eller galt ved svarene. Kryss av og svar slik det faller deg naturlig.

1. Tenk på fysisk trening. Sett et kryss i ruten for de punktene som passer best for deg når du tenker på det å trene.

q A: Komme i form
q B: Unngå skader/ helsemessige problemer
q C: Følelse av personlig mestring/ nå personlige mål
q D: Gå ned i vekt
q E: Nyte omgivelsene
q F: Koble av fra en stressende arbeidssituasjon

 

2. Forestill deg at du tenker på å skifte jobb. Hva vil du i et slikt tilfelle fokusere og tenke mest på?

q A: Hva du helst ønsker å arbeide med
q B: Situasjoner eller mennesker du ønsker å komme bort fra
q C: Tilfredsstillelsen du vil få av å arbeide med det du ønsker
q D: Frustrasjonene knyttet til dagens arbeidssituasjon
q E: Ønsket jobbinnhold som din nåværende jobb ikke gir deg
q F: Finne et arbeide som tilfredsstiller dine behov

 

3. Du skal ta en avgjørelse om årets sommerferie. Hva vil du typisk gjøre?

q A: Starte din planlegging med problemstillingene knyttet til årets ferie
q B: Starte med å forestille deg selv at du er på ferie
q C: Tenke på hvordan ferien vil bli
q D: Minne deg selv på alle fordelene ved å dra på ferie
q E: Tenke gjennom problemer du har opplevd på tidligere ferier
q F: Tenke gjennom alt du må gjøre i forkant av ferien

 

4. Se på de følgende figurene. Beskriv i en setning forholdet imellom dem:

A:

 

 

 

 

A: ..............................................................................................................................................

B:

 

 

 

B: .............................................................................................................................................

 

C:

 

 

 

 

C: .............................................................................................................................................

 

5. Tenk på en ting du har planer om å kjøpe. Dette kan f.eks. være et nytt hus, ny bil, en bok, nye klær eller lignende. Kryss av for hva du i en slik situasjon typisk vil gjøre:

q A: Se etter likheter mellom dette kjøpet og tidligere kjøp du har gjort
q B: Vurdere kjøpet ut fra hvorvidt det ikke tilfredsstiller dine krav eller behov
q C: Sammenligne kjøpet med en liste (trenger ikke være nedskrevet) over ting du ønsker det skal oppfylle, dekke eller tilfredsstille
q D: Se etter noe som er forskjellig fra det du har fra før
q E: Sammenligne hvordan det aktuelle produktet er med lignende produkter
q F: Du vil velge noe som er unikt, noe ingen andre har.

 

6. I en dialog. Hva appellerer mest til deg?

q A: Et godt argument.
q B: Fokus på en felles agenda.
q C: Arbeide for å oppnå enighet.
q D: Teste ut andres syn for å finne ut hvor de tar feil.
q E: Ofte benytte "Ja, men......"
q F: Dialog med mennesker som deler dine ideer og meninger.

 

7. Beskriv ved hjelp av 3 eller 4 setninger hjemmet ditt for en som aldri har vært der:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

8. Kryss av for de personlighetskarateristika som du mener kjennetegner deg:

q A: Du tenker på ferier du har hatt
q B: Du er oppmerksom på ting du ser, hører og kjenner omkring deg akkurat nå.
q C: Du tenker på hvor suksessfullt arbeidet ditt har vært
q D: Du planlegger hva du skal gjøre i nærmeste fremtid
q E: Du legger merke til hva som akkurat nå skjer omkring deg
q F: Du tenker over diskusjoner du har hatt
q G: Du tenker på hvordan du vil planlegge og benytte dagen
q H: Du nyter hvert øyeblikk
q I: Du drømmer om hvor du egentlig skulle likt å ha være
q J: Du er bevisst på hvordan du føler deg
q K: Du prøver å komme det som skjer i forkjøpet
q L: Du memorerer ofte

 

9. Tenk på det beste måltidet du noen gang har spist. Fokuser på dette slik at det blir helt tydelig for deg. Hva tenker du på?

q A: Hva som skjedde
q B: Hvem du var sammen med
q C: Objekter knyttet til selve måltidet, f.eks. maten, en gave som ble gitt, musikken osv.
q D: Stedet - Restauranten, byen, landet mv.
q E: Datoen, tidspunktet eller begivenheten/ anledningen

 

10. Tenk på hvordan du liker å benytte tiden din. Ta deg tid slik at dette blir helt klart for deg. Hva tenker du på?

q A: Være sammen med mennesker som betyr mye for deg
q B: Det du ønsker å gjøre
q C: Menneskene som er involvert
q D: Stedet du ønsker å være
q E: Et bestemt tidspunkt/ anledning, f.eks. søndag ettermiddag, julen, sommeren, ferien mv.

 

11. Tenk på noe viktig som skal skje i nærmeste fremtid. Fokuser på dette slik at det blir tydelig for deg. Kryss at det som passer når du tenker på dette:

q A: Datoen, tiden eller anledningen
q B: Hva som skal skje
q C: Menneskene som er involvert
q D: Tingene du assosierer med hendelsen
q E: Stedet der det skjer

 

12. Hvordan vet du at du har gjort en god jobb? Kryss av det som passer:

q A: Noen roser meg
q B: Jeg ser mennesker som benytter resultatene av det jeg har gjort
q C: Jeg har en god følelse inni meg
q D: Jeg vet jeg har nådd opp til mine personlige standarder
q E: Jeg ser resultater fra mitt arbeide
q F: Jeg gratulerer meg selv

 

13. Hvordan vet du at du selv trives? Kryss av det som passer:

q A: Menneskene omkring meg er glade
q B: Jeg er fornøyd med meg selv
q C: Jeg har tid og plass til meg selv
q D: Andre mennesker er fornøyd med hva som skjer
q E: Jeg setter pris på den effekten jeg har på omgivelsene omkring meg
q F: Jeg har en god følelse

 

14. Hva må til for å overbevise deg om en ny ide eller en ny mening? Kryss det som stemmer for deg:

q A: Jeg vil se at det fungerer i praksis
q B: Jeg ønsker at noen forklarer det for meg
q C: Jeg må prøve det ut selv for å vite at det virker
q D: Jeg vil se ideen visualisert og planlagt på en eller annen måte
q E: Jeg vil diskutere det grundig igjennom
q F: Jeg ønsker en form for praktisk eksperimentering
q G: Jeg ønsker tid til å tenke skikkelig igjennom det
q H: Jeg ønsker det presentert eller forklart flere ganger fra ulike innfallsvinkler
q I: Jeg ønsker å fokusere på detaljene

 

 

SCORINGSSKJEMA OG FORKLARING TIL HVORDAN SPØRSMÅLSSTILLINGENE GIR INDIKASJONER PÅ HVILKE FILTRE (MENTALE MODELLER) DU HAR PREFERANSE FOR.

"Testen" gir indikasjoner på din preferanse for følgende filtre (mentale modeller):

1) Preferanse for positiv eller negativ tilnærming mot mål du ønsker å oppnå.
2) Preferanse for å se etter likhet eller ulikhet.
3) Preferanse for å kommunisere på et høyt eller lavt logisk nivå.
4) Preferanse for å fokusere på fortid, nåtid eller fremtid.
5) Preferanse for å fokusere på aktivitet, person, objekt, sted eller tid.
6) Preferanse for å tenke ekstrovert (la deg påvirke av ytre omgivelser) eller introvert (finne energien inne i deg selv).
7) Preferanse for å bli overbevist på en visuell, auditiv eller kinestetisk måte.

Spørsmål 1, 2 og 3 handler om din preferanse for å tenke på hva du ønsker å oppnå kontra din preferanse for å tenke på hva du ikke ønsker å oppnå. Du kan med andre ord nærme deg noe du ønsker på to måter: via en positiv eller en negativ tilnærming. Ofte vil det være enklere å oppnå det du ønsker hvis du gir det en positiv vinkling. (Jfr. pkt. 12: Generator i heftet om kommunikasjon).

Et eksempel: Du ønsker å slanke deg. En positiv tilnærming vil være å tenke på deg selv som slank og i god form, mens en negativ tilnærming vil være å tenke på maten du bør unngå og kiloene du ønsker å få bort.

Beregn scorene for hvorvidt du har en preferanse for en positiv eller negativ tilnærming etter følgende skjema:


Negativ tilnærming Positiv tilnærming
Spørsmål 1 B:q A:q

D:q C:q

F:q E:q
Spørsmål 2 B:q A:q

D:q C:q

E:q F:q
Spørsmål 3 B:q A:q

F:q C:q

E:q D:q
Totalt =

Kolonnen som har mest antall kryss indikerer din preferanse.

 

I spørsmål 4 dreier det seg om din preferanse for å se/ tenke likhet eller ulikhet.

 

 

 

 

 

 

 Eksempler på hvordan du tenker likhet på figurene:

A: De er alle rektangler, de har alle 4 hjørner, og de har alle rette sider
B: De er alle sirkler
C: De er alle piler, og alle peker oppover

Eksempler på hvordan du tenker ulikhet:

A: To står oppreist, den ene ligger på siden
B: To sirkler er mindre i størrelse enn de andre fire
C: To piler peker opp og til høyre, mens en peker opp og til venstre

Har du sett etter likhet eller ulikhet i figurene? Min preferanse: ............................................

 

Spørsmål 5 og 6 går også på likhet eller ulikhet. Beregn scorene etter følgende skjema:


Likhet Ulikhet
Spørsmål 5 A:q B:q

C:q D:q

E:q F:q
Spørsmål 6 B:q A:q

C:q D:q

F:q E:q
Totalt =

 

Spørsmål 7 dreier seg om du foretrekker å kommunisere på et høyt eller et lavt logisk nivå (jfr. punkt 2 i heftet om kommunikasjon).

Et eksempel: Se deg omkring i rommet du befinner deg i. Tenk deg at du skal beskrive dette rommet for en som aldri har vært der. Hvis du velger å benytte ord som beskriver helhetsoppfattelse (stort, luftig, innestengt mv.), rommets totale stil, følelsene du får ved å se deg om osv. er dette typiske trekk på at du foretrekker å kommunisere på et høyt logisk nivå.

Hvis du derimot beskriver rommet i detaljer, f.eks. ved antall vinduer og dører, fargene på møblene, detaljer av interiøret mv. viser dette en preferanse for å kommunisere på et lavt logisk nivå. Desto mere detaljert du har beskrevet rommet, desto større er din preferanse for å kommunisere på et lavt logisk nivå.

Se gjennom hva du har skrevet. Er beskrivelsen på et høyt eller lavt logisk nivå? Det er også godt mulig at du ikke har noen preferanse verken for det ene eller det andre.

Min preferanse: ....................................................

 

Spørsmål 8 har som formål å avdekke hvorvidt du har din fokus rettet mot fortid, nåtid eller fremtid.


Fortid Nåtid Fremtid
Spørsmål 8 A:q B:q D:q

C:q E:q G:q

F:q H:q I:q

L:q J:q K:q
Totalt =


 

Spørsmål 9, 10 og 11 indikerer din preferanse for å fokusere på henholdsvis aktivitet, person, objekt, sted eller tid.


Aktivitet Person Objekt Sted Tid
Spørsmål 9 A:q B:q C:q D:q E:q
Spørsmål 10 B:q A:q C:q D:q E:q
Spørsmål 11 B:q C:q D:q E:q A:q
Totalt =
 

Spørsmål 12 og 13 indikerer hvorvidt du har en preferanse for å tenke introvert (finner energien inne i deg selv) eller ekstrovert (lar deg påvirke av de ytre omgivelsene). En person med en ekstrovert preferanse vil hente sin energi fra kilder utenfor seg selv og stole på eksterne kilder for å oppnå det vedkommende ønsker. En introvert person henter sin energi inne i seg selv, og bruker sine egne følelser, ideer og indre stemmer for å oppnå det han/ hun ønsker.


Introvert Ekstrovert
Spørsmål 12 C:q A:q

D:q B:q

F:q E:q
Spørsmål 13 B:q A:q

C:q D:q

F:q E:q
Totalt =

 

Spørsmål 14 indikerer hvilke elementer som bør inngå for at du skal bli overbevist over noe:

A: Du ønsker å se det demonstrert (Visuell demonstrasjon)
B: Du ønsker at folk forklarer det for deg (Auditiv forklaring)
C: Du får selv prøve ut hvordan det fungerer (Aktiv eksperimentering)
D: Du ønsker det presentert slik at du kan se det (Visuell presentasjon)
E: Du ønsker å diskutere det med andre (Auditiv diskusjon)
F: Du vil selv prøve ut hvordan det fungerer (Aktiv eksperimentering)
G: Du ønsker at det fokuseres på tid
H: Du ønsker et visst antall forklaringer - presentasjoner - praktiske demoer.
J: Du ønsker at det fokuseres på detaljer

meny.gif
           (592 bytes)

opp.gif (1348
           bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Meny verktøykasse

Toppen av siden

VAK-test