EVALUERING: LÆRT, ERFART…..

Formål:
Evaluere kurset. Skape en refleksjon hos den enkelte om hva den enkelte har lært og erfart.

Antall deltakere:
Likt antallet kursdeltakere.

Tidsramme:
15 – 20 minutter. (Avhengig av antall deltakere).

Gjennomføring:

Deltakerne setter seg i en ring med ansiktet vendt innover. Prosessleder ber hver
enkelt reflektere i 5-10 minutter over følgende 5 spørsmål:

Hva har jeg lært på dette kurset…..

Hva har jeg erfart på dette kurset….

Hva har vært mest lærerikt for min egen del….

Jeg har følgende forbedringer å foreslå….

På bakgrunn av dette kurset tar jeg ansvaret for å…..

I tillegg skal alle gi en evaluering av kurset ved hjelp av ett av følgende fjes.

 :-)    :-I    :-(

(Mens deltakerne reflekterer : Sett på noe rolig og dempet musikk).

Prosessleder bryter inn og setter strek for egenrefleksjon. Han/ hun setter seg på en stol inne
i ringen og tar en ball/ annen gjenstand og kaster til en av deltakerne. Vedkommende får 1 minutt
til å oppsummere sin egenrefleksjon. Deretter kaster vedkommende ballen videre til nestemann,
helt til alle har hatt den og alle har gitt sin tilbakemelding.

Før evalueringen starter har prosesslederen tegnet de 3 fjesene på en flipover, og setter et strek
under ett av fjesene for hver evaluering. Dette danner etter hvert som tilbakemeldingene kommer
en helhetsoversikt over hvordan deltakerne har likt kurset.

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Min oppriktige mening

Meny verktøykasse

Reflekterende tilbakeblikk