MULTI-INTELLIGENS-TEST

Ta din personlige intelligens-test!  (.....Riktignok i en ganske annen form enn de tradisjonelle IQ-testene....).

Denne testen er hentet fra boken "Ten steps to a learning organization" av Peter Kline og Bernhard Sanders. Den bygger på Howard Gardners arbeide omkring multi-intelligens: De 7 intelligenser. Ønsker du en teoretisk innføring omkring Howard Gardners arbeide med de 7 intelligenser, klikk her.

Fyll ut rubrikken Vurd med en av tre følgende alternativer:
    1: Passer ikke
    2: Passer
    3: Passer godt

Spm Vurd Spørsmål
1     Du tenker i bilder
2     Du lærer best ved å gjøre ting
3     Du er opptatt av å finne praktiske løsninger på problemstillinger
4     Du er oppmerksom på dine indre følelser, drømmer og ideer
5     Du spiller et instrument eller synger i fritiden
6     Du staver ord lett og korrekt
7     Du er interessert i data og PC
8     Du lærer best ved å se eller observere
9     Du er flink med håndarbeide (eks. sying, arbeide med trematerialer mm.).
10     Du liker gruppearbeide
11     Du stoler på din egen intuisjon og selvinnsikt
12     Du kjøper og samler på CD-plater og kassetter
13     Du liker å leke med ord (ordspill, rim og regler)
14     Du foretrekker logikk og at ting er logiske
15     Du husker lett ansikter
16     Du har god finmotorikk og kroppkoordinering
17     Du har lett for å sette deg inn i andres følelser og tanker
18     Du liker å være på din egen indre bane med dine egne tanker og følelser
19     Du følger rytmen (takten) når det spilles musikk
20     Du liker å løse kryssord og lignende aktiviteter
21     Du er god til å huske teorier og prinsipper
22     Du er flink til å legge puslespill eller finne ut av labyrinter
23     Du benytter kroppsspråk og gestikulering når du kommuniserer
24     Du er en god megler i konfliktsituasjoner
25     Du har egne sterke meninger
26     Du husker lettere fakta hvis dette er knyttet til musikk
27     Du er god til å fortelle vitser og historier
28     Du liker lesestoff av typen science-fiction eller "eventyrromaner"
29     Du liker å arbeide med kunstneriske aktiviteter eller håndverk i fritiden
30     Du liker å ta på ting og har vanskelig for å sitte stille
31     Du liker å "leke" og delta i gruppeaktiviteter
32     Du har din egen bevisste klesstil, oppførsel og måte å være på
33     Du opplever ofte at musikk setter i gang dine følelser
34     Du har en god skriftlig fremstillingsevne og er glad i å skrive
35     Du omtales som "kvikk i hodet", "smart" eller "intelligent"
36     Du liker video, film, fotografier og bilder
37     Du liker fysiske aktiviteter (ulike former for trening og idrett)
38     Du prater mye med mennesker
39     Du liker å være alene når du skal dyrke dine hobbyer og fritidsinteresser
40     Du skriver gjerne dikt, sanger og taler
41     Du omtales ofte som "vittig", "kjapp i replikken", "oppvakt"
42     Du tenker ofte på ideer, strukturer og konsepter
43     Du vet hvor alt er lagt og befinner seg hjemme og på arbeidsplassen
44     Du foretrekker historier og fortellinger med handling og action
45     Du er god til å forstå andre mennesker
46     Du har stor selvtillit, uten at du er opptatt av å fremheve denne
47     Du omtales som "musikalsk", "har god rytmesans", "flink til å synge" eller lignende
48     Du tenker ofte i ord
49     Du lærer best ved å gjøre ting, ta på dem, eksperimentere og utforske omgivelsene
50     Du liker teknikk, maskiner og tekniske innretninger
51     Du tar gjerne på mennesker mens du skanner med dem
52     Du kjenner dine venner og medarbeidere godt, og vet hvordan de har det til enhver tid
53     Du omtales som "en personlighet", "har god selvinnsikt", "kjenner deg selv"
54     Du synger, nynner eller plystrer gjerne for deg selv
55     Du lærer best ved å bli fortalt, snakke/ diskutere deg til en forståelse
56     Du setter ofte spørsmålstegn og undrer deg over saker og ting
57     Du forstår lett kart, diagrammer, kurver og tabeller
58     Du er dyktig til å imitere og etterape andre personers atferd og fakter
59     Du omtales som "en god lytter", "støttende", "forståelsesfull"
60     Du har god kontakt med dine egne følelser, og er et følelsesmenneske
61     Du liker å danse og bevege deg til musikk
62     Du liker å skrive
63     Du liker hjernetrim, logiske "nøtter", oppgaver og spill som krever resonnering
64     Du dagdrømmer ofte
65     Du har kroppsbevegelser som kommenteres som "grasiøse, "atletiske", "god danser"
66     Du tenker mens du snakker
67     Du lærer best når du kan arbeide uavhengig av andre
68     Du har klare meninger om musikk
69     Du er god til å huske navn og detaljer
70     Du er god til å tenke abstrakt og teoretisk
71     Du omtales som "kreativ", "skapende", "talentfull"
72     Du liker å bevege deg, når du skal tenke, lære og arbeide
73     Du lærer best i grupper og teamarbeide
74     Du har en sterk personlighet, er bestemt og har god selvdisiplin
75     Du er sensitiv for lyder/ støy i omgivelsene dine
76     Du liker å lese

77

    Du løser matematiske problemstillinger/ oppgaver raskt

 

SCORINGSSKJEMA MULTI-INTELLIGENS

Visuell/ spatial intelligens Kroppslig/ kinestetisk intelligens Selvinnsikt Sosial intelligens Musikalsk intelligens Språklig/ verbal intelligens Logisk/ matematisk intelligens
1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 =
8 = 9 = 10 = 11 = 12 = 13 = 14 =
15 = 16 = 17 = 18 = 19 = 20 = 21 =
22 = 23 = 24 = 25 = 26 = 27 = 28 =
29 = 30 = 31 = 32 = 33 = 34 = 35 =
36 = 37 = 38 = 39 = 40 = 41 = 42 =
43 = 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = 49 =
50 = 51 = 52 = 53 = 54 = 55 = 56 =
57 = 58 = 59 = 60 = 61 = 62 = 63 =
64 = 65 = 66 = 67 = 68 = 69 = 70 =
71 = 72 = 73 = 74 = 75 = 76 = 77 =
Tot: Tot: Tot: Tot: Tot: Tot: Tot:

 

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)


VAK-test

Meny verktøykasse