ØVELSE HAVSNØD

Formål:
Vise at flere hjerner tenker bedre enn en alene, dvs. synergi og teamlæring. Øvelsen egner seg til oppstart
på en teamsamling, eller kan fungere som en aktivitet for å skape aktivitet og energi.

Antall deltakere:
6 til 20 deltakere. (Bør kunne deles i minst 2 grupper).

Tidsramme:
45. minutter.

Gjennomføring:

Sett rammen ved at du som instruktør forteller om situasjonen og oppgaven.

Hvert enkelt deltaker skal deretter individuelt prioritere hvilke ting som er viktigst for å overleve
på en flåte i Stillehavet. Del ut individuelt oppgaveark.

Sett deretter deltakerne i minst 2 grupper, og ikke i større grupper enn 4 personer.
Del deretter ut gruppesvarark.

Gi fasitsvaret, og be deltakerne beregne poengsummen på sin individuelle besvarelse og
gruppebesvarelsen. Fokuser på hva som har gitt det riktigste resultatet: Er dette enkeltindividene
eller er det gruppetenkningen? Som regel vil du kunne oppsummere med at flere hjerner tenker
bedre enn en. (Teamlæring).

ØVELSE HAVSNØD: INDIVIDUELL OPPGAVE

Dere driver omkring i en båt i Stillehavet. På grunn av brann (av ukjent årsak) har en stor del av
båten og dens utrustning blitt ødelagt. Båten holder på å synke. Dere er usikre på posisjonen på
grunn av at navigasjonssystemet er blitt ødelagt, og på grunn av at resten av mannskapet hadde
oppmerksomheten rettet mot å forsøke å slokke brannen. Dere antar at posisjonen er ca.
100 landmil sørvest fra nærmeste land.

Nedenfor er en liste på femten gjenstander som er hele og brukbare etter brannen. Utenom dette
har dere en livbåt med årer som er stor nok til å ta med deg og mannskapet, og noen av de
gjenstandene som er listet opp nedenfor. Det eneste dere har i lommene er noen sigarettpakker,
flere fyrstikker og noen pengesedler.

Din oppgave er å rangordne de femten gjenstandene ut fra betydning for å overleve. Gi nummer
1 til den gjenstanden som har størst betydning, nummer 2 til den som har nest mest betydning osv.
til nummer 15 som er den som har minst betydning for å overleve.

______ Sekstant

______ Barberspeil

______ Beholder med 25 liter vann

______ Insektsnett

______ Pakning med reserveproviant

______ Kart over Stillehavet

______ Sittepute (med flyteevne)

______ En 10-liters beholder med oljeblandet bensin

______ En liten transistorradio

______ Hai-harpun

______ 10 kvadratmeter tett plastfolie

______ 1 liter 80% rom

______ 5 meter nylontau

______ To esker med sjokoladekarameller

______ Fiskeutstyr

 

 ØVELSE HAVSNØD: GRUPPE-OPPGAVE

Etter å ha fylt ut denne individuelle oppgaven går teamene/ gruppene sammen og løser
samme oppgaven.

Situasjonen er fortsatt den samme:

Dere driver omkring i en båt i Stillehavet. På grunn av brann (av ukjent årsak) har en stor del av
båten og dens utrustning blitt ødelagt. Båten holder på å synke. Dere er usikre på posisjonen på
grunn av at navigasjonssystemet er blitt ødelagt, og på grunn av at resten av mannskapet hadde
oppmerksomheten rettet mot å forsøke å slokke brannen. Dere antar at posisjonen er ca.
100 landmil sørvest fra nærmeste land.

Nedenfor er en liste på femten gjenstander som er hele og brukbare etter brannen. Utenom dette
har dere en livbåt med årer som er stor nok til å ta med deg og mannskapet, og noen av de
gjenstandene som er listet opp nedenfor. Det eneste dere har i lommene er noen sigarettpakker,
flere fyrstikker og noen pengesedler.

Gruppen skal nå sammen bli enige om en prioritering av de gjenstandene som kan redde livet deres.
Unngå argumentasjon for å få frem din individuelle bedømming, tenk logisk. Unngå å endre oppfatning
bare for at dere skal bli enige og unngå konflikt. Støtt de løsninger du er enig eller i allfall delvis enig i.
Unngå "konfliktreduserende" teknikker som majoritets-avstemming osv.

______ Sekstant

______ Barberspeil

______ Beholder med 25 liter vann

______ Insektsnett

______ Pakning med reserveproviant

______ Kart over Stillehavet

______ Sittepute (med flyteevne)

______ En 10-liters beholder med oljeblandet bensin

______ En liten transistorradio

______ Hai-harpun

______ 10 kvadratmeter tett plastfolie

______ 1 liter 80% rom

______ 5 meter nylontau

______ To esker med sjokoladekarameller

______ FiskeutstyrFASIT (RIKTIGE SVAR)

I følge "ekspertene" er de nødvendigste hjelpemidlene for personer i havsnød langt
fra land gjenstander som kan øke sjansen for å bli oppdaget, og gjenstander som gjør
at man kan overleve til hjelp kommer. Navigasjonsutstyr har liten betydning. Selv
om en livbåt har kapasitet til å nå land, er det umulig å oppbevare mat og vann som
er tilstrekkelig til en så lang tidsperiode. Derfor er barberspeilet og den 10 liters
beholderen med oljeblandet bensin svært viktig. Dette kan brukes til å signalisere
behov for hjelp til fly. Mat og vann kommer deretter i prioritet.

Det gis en kort forklaring for hver rangordning der den viktigste (men ikke alle)
anvendelsesmuligheter angis. Rangordningen av "riktig" løsning er gjort av offiserer
i USAs handelsflåte.

1.  Barberspeil: Uvurderlig til å gi signaler til fly- og sjøhjelp.

2.  10 liters beholder med oljeblandet bensin: Uvurderlig for signalisering.
     Blandingen flyter på vannet og kan tennes med en papirlapp og en fyrstikk.
     (Uten fare for livbåten).

3.  Beholder med 25 liter vann: Nødvendig for å erstatte væsketapet.

4.  Pakning med reserveproviant: Dekker det grunnleggende næringsbehovet.

5.  10 kvadratmeter tett plastfolie: Kan brukes til å samle regnvann, gir
     værbeskyttelse.

6.  To esker med sjokoladekarameller: Reservemat.

7.  Fiskeutstyr: Rangordnet lavere enn sjokoladen fordi "en fugl i hånden er
     bedre enn 10 på taket". Det er ikke sikkert at dere får tak i fisk.

8.  5 meter nylontau: Kan brukes for å surre fast utrustning for å unngå at den
    mistes i sjøen.

9.  Sittepute (med flyteevne): Om noen faller over bord kan den fungere som livbøye.

10.  Hai-harpun: Det kan være hai i området.

11.  1 liter 80%-rom: Kan brukes til å rense sår om noen blir skadet, ellers til
       liten nytte.

12.  Liten transistorradio: Har liten anvendelse etter som det ikke finnes noen sender.

13.  Kart over Stillehavet: Verdiløst uten annet navigasjonsutstyr. Det spiller ingen
       rolle hvor du er, det viktigste er hvor hjelpen er.

14.  Insektsnett: Det finnes ikke insekter midt ute i Stillehavet.

15.  Sekstant: Uten tabeller og kronometer er den relativt hjelpeløs.

Grunnen til at signaliseringsmidler er rangert høyere enn vann og mat, er at uten signaliserings-
midler er det nesten umulig å bli oppdaget og reddet. De fleste redninger skjer innen 36 timer,
og man kan overleve uten mat og drikke i denne perioden.

 


RESULTATBEREGNING

  Trinn 1
Indv.vurd.
Trinn 2
Teamvurd.
Trinn 3
Fasit
Diff.
1 - 3
Diff:
2-3

1. Barberspeil

         
2. 10 liter oljeblandet bensin          
3. 25 liter vann          
4. Pakning reserveproviant          
5. Tett plastfolie          
6. Sjokoladekarameller          
7. Fiskeutstyr          
8. 5 meter nylontau          
9. Sittepute (flyteevne)          
10. Hai-harpun          
11. 1 liter 80° rom          
12. Liten transistorradio          
13. Kart over Stillehavet          
14. Insektsnett          
15.Sekstant          
SUM          

 

tilbake.gif
        (599 bytes)

meny.gif (592
         bytes)

nesteside.gif (616 bytes)

Øvelse flykrasj

Meny verktøykasse

Minibiografi